Články a reportáže

DO VROUTKU SE SJELI MLADÍ HASIČI

Publikováno 16.10.2019

Kalendář okresního sdružení hasičů (OSH) v Lounech je každoročně plný akcí a soutěží pro mladé hasiče. Poslední letošní akcí byl závod požární všestrannosti celostátní hry PLAMEN 2019/2020. Ten se uskutečnil v sobotu 12.10.19 ve Vroutku. V poslední době se zvýšil zájem dětí o členství v kroužcích Mladých hasičů, a tak není divu, že je velká účast dětí všech věkových kategoriích na závodech a soutěžích. Nebylo tomu jinak ani ve Vroutku.
Vše začalo v 9 hodin slavnostním nástupem na místním hřišti. Soutěžící přivítal vedoucí okresní rady mládeže p. Pavel Vaňourek a soutěžící seznámil s organizací závodu. Dále soutěžící přivítal starosta OSH a KSH p. Jiří Henc, všem vyjádřil poděkování za účast a popřál jim, aby se jim vyhnula zranění a úrazy při závodění. Ve své zdravici starosta města Vroutek p. Jaromír Kubelka, všechny přivítal v krásném prostředí a popřál závodníkům hodně štěstí a úspěchu ve sportovním zápolení. Hned po ukončení nástupu se závod požární všestrannosti rozeběhl, Na regulérnost závodu dohlížel hlavní rozhodčí Jaroslav Kosina. A o čem tento závod vlastně je? Na trať vybíhají pětičlenné hlídky dětí a plní úkoly, jako střelba ze vzduchovky, požární ochrana, uzlová štafeta, topografie, zdravověda a překonání lanové lávky.
Závod je náročný i po stránce organizační, vytýčení trasy, zabezpečení jednotlivých stanovišť rozhodčími, kterých je vzhledem k rozmanitosti tratě větší potřeba.
Závodu se zúčastnilo v kategorii starších žáků 21 hlídek z 16 sborů, kategorii mladších žáků 19 hlídek z 12 sborů. V kategorii jednotlivců startovalo 18 dívek a 10 chlapců.
Soutěžícím přálo krásné počasí a samotný závod se konal v krásném prostředí. Velký dík patří všem závodníkům, vedoucím, rozhodčím. OSH Louny děkuje SDH Vroutek a starostovi sboru Dušanovi Přibíkovi za přípravu tratě, zabezpečení občerstvení a technické čety.
OSH Louny tímto rovněž děkuje obcím a městům okresu Louny, kteří přispěli na činnost mladých hasičů v našem okrese.

Výsledky závodu:
Mladší žáci 1. Peruc, 2. Domoušice, 3. Nepomyšl
Starší žáci: 1. Cítoliby, 2. Lubenec, 3. Peruc
Družstvo dorost smíšené: 1. Černčice, Kryry
Družstvo dorost děvčata: 1. Cítoliby,

Jednotlivci dorost střední děvčata: 1. Zatloukalová Simona – SDH Lubenec, 2. Lusková Lucie – SDH Domoušice, 3. Kosinová Tereza – SDH Domoušice

Jednotlivci dorost starší děvčata: 1.Vernerová Daniela – SDH Cítoliby, 2.Polanová Klára – SDH Kryry, 3. Alinčová Zuzana – SDH

Jednotlivci dorost střední chlapci: 1. Krajc Matěj – SDH Kryry, 2. Holienka Miroslav – SDH Lenešice, 3. Lněníček Matěj – SDH Nepomyšl

Jednotlivci dorost starší chlapci: 1. Vrba Daniel – SDH Cítoliby, 2. Musílek Filip – SDH Kryry, 3. Uhliar Jiří - SDH Lubenec

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


X. ROČNÍK OCELOVÉHO HASIČE A OKRESNÍ KOLO TFA

Publikováno 07.10.2019

Přesně po týdnu ožila obec Libočany hasiči. Konala se zde soutěž Ocelový hasič a okresní kolo TFA. Jedná se o soutěž jednotlivců, kteří musejí zdolávat připravenou trať. Tu tvořilo šest šedesátimetrových úseků, v kterých závodníci zdolávali jednotlivé úkoly. V první dráze roztahovali dvě B hadice, v druhé dráze zase roztažené B hadice museli sbalit tak, aby se vešly do připravených boxů. V třetí dráze čekal na závodníky takzvaný hamr box, závodníci musejí 10 kg palicí udělat 60 úderů, pak následovalo přenesení dvou 25 litrových kanystrů na vytyčenou vzdálenost a usadit je na připravené podstavce, v další dráze museli závodníci 6x převalit pneumatiku z nákladního vozidla. Dále na závodníky čekalo proplazení tunelu. Následovala další dráha, kde se závodníci vyzbrojili dvěma hadicemi C a proudnicí C, doběhli v rozdělovači, kde hadici připojili na rozdělovač, natáhli hadicové vedení a připojili proudnici. Na závěr musel každý závodník opřít žebřík o konstrukci. Tento závod je extrémně náročný na fyzickou kondici závodníků. Už jen tak jak je dráha náročná, závodnici však plní jednotlivé disciplíny v zásahovém obleku, zásahové obuvi a přilbě. Nechybějí ani zásahové rukavice. V této ústroji je závod velmi náročný a někteří závodníci mají opravdu co dělat, aby ho dokončili. Sbor dobrovolných hasičů v Libočanech tuto soutěž pořádal už podesáté. Za tu dobu získal s jejím pořádáním bohaté zkušenosti. Jednotlivé úseky se každým rokem obnovují a tím stoupá náročnost. Členové výjezdové jednotky JSDH Libočany absolvují tento závod každoročně. Letos byla soutěž podpořená okresním sdružením hasičů v Lounech /OSH/ a soutěž byla zároveň okresním kolem závodu TFA. OSH Louny tuto soutěž podpořilo finanční částkou, za kterou byly nakoupeny ceny pro soutěžící. Závodu se celkem zúčastnilo 28 závodníku z různých míst okresu např: Smolnice, Panenského Týnce, Uhercu, Lenešic, Citolib, Veltěž, Loun a pořádajících Libočan.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu soutěže, rozhodčím, pracovní četě a závodníkům. Jmenovitě pak p. R. Sádovskému a starostovi obce Libočany p. I. Tauberovi za jeho aktivní účast.

Výsledky závodu
Kategorie muži - 1. místo Daniel Vrba - Cítoliby, 2.místo Tomáš Borl – Cítoliby, 3.místo Jakub Pazdera – Lenešice
Kategorie ženy - 1.místo Aneta Lingrová - Veltěže, 2. místo Marcela Sádovská - Libočany, 3.místo Jana Fialová - Veltěže
Kategorie děti - 1. místo V. Sádovský, 2.místo P. Šafránek, 3.místo V. Mindl

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Závěrečná kola soutěží Tohatsu Cap a Stimax 2019 v Chomutově

Publikováno 24.9.2019

Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora statutárního města Chomutova JUDr. Marka Hrabáče se v sobotu 21.9.2019 konala na atletickém stadionu v Chomutově závěrečná kola soutěží v požárním sportu Tohasu Cupu a Stimaxu. Hasičské jednotky se sjížděly od ranních hodin. Vše vypuklo slavnostním nástupem všech soutěžících, vedoucích, technické čety a čestných hostů. Všechny přítomné uvítala starostka OSH Chomutov p. Renata Špidlíková, dále přítomné pozdravil starosta KSH p. J. Henc, který ve své zdravici mimo jiné poděkoval Ústeckému kraji a hejtmanovi p. O. Bubeníčkovi za podporu, kterou Ústecký kraj dobrovolným hasičům Ústeckého kraje nemalou měrou věnuje, ať je to podpora soutěží či vybavenost jednotek. Dále uvítal čestné hosty za Ústecký kraj vedoucího kanceláře hejtmana p. Ing. Luboše Trojnu, 1. náměstka hejtmana p. PhDr. M. Kliku MBA, DBA, a pracovníky kanceláře krizového řízení p. Jiřího Čermáka, M. Kucra a D. Tesaře. Dále soutěžící pozdravil a hodně úspěchu v soutěži popřál ředitel HZS Ústeckého kraje ing. plk. R. Vyskočil. Přivítáni byli i zástupci firmy STIMAX International, s.r.o. p. J. Jiroušek a K. Hykeš, jednatelé společnosti. Za firmu ZHT Group s.r.o. p. R. Zábranský. Obě jmenované firmy se také nemalou měrou podílejí na darování cen pro závodníky a podporují dobrovolné hasiče.
V Chomutově se konala závěrečná kola soutěže Tohatsu Cup a Stimax 2019. Tohatsu Cup je soutěž požárních družstev v požárním útoku. Stimax je zase soutěž mladých hasičů, která je rozdělena do jednotlivých věkových kategorií od žáčků až po dospělé. Jedná se o závod jednotlivců na šedesát a sto metrů překážek. Odě soutěže jsou více kolová. Stimax měl čtyři kola. První se konalo v Teplicích, druhé v Ústí n. Labem, třetí v Lovosicích a závěrečné kolo ve zmiňovaném Chomutově. Tato soutěž si získala velkou oblibu, což dokazuje počet startujících dětiček, který se pohybuje kolem 300 závodníků. Oblíbená je i soutěž Tohatsu Cup. Taktéž se jedná o více kolovou soutěž. První kolo proběhlo v Bechlíně, druhé kolo ve Vroutku, třetí v Oboře, čtvrté v Dobroměřicích, páté v Lukavci, čtvrté v Lkáni a páté závěrečné kolo v Chomutově.
Již tradičně při konání závěrečných kol těchto soutěží probíhá slavnostní předání věcných darů Ústeckého kraje. Jednotlivé sbory si přebraly věcné dary v podobě přenosných stříkaček Tohatsu, dýchacích přístrojů Drager, zásahových oblecích, rozbrušovacích pil či centrál a další výstroj či výzbroj potřebnou k zásahové činnosti jednotek. Dary si přebrali starostové obcí, starostové a velitelé sborů. Hodnota věcných darů dosáhla částky téměř sedmi milionů korun.
Počasí závodům přálo a tak i výkony závodníku byly na vysoké úrovni V odpoledních hodinách se začaly vyhlašovat výsledky závodů. První slavnostní ceremoniál patřil závodníkům Tohatsu Cupu. Hodnotné ceny si převzala podle umístění jednotlivá družstva.
Další ceremoniály se konaly průběžně tak jak končily soutěže jednotlivých kategorií závodu Stimaxu. Výkony závodníků byly oceněny věcnými dary, diplomy a poháry dle umístění. Při závěrečném slavnostním nástupu opětovně starosta KSH p. Henc poděkoval všem, kteří se závodu zúčastnili, soutěžícím či vedoucím, sponzorům, Krajskému úřadu, Stimax International s.r.o. a ZHT Group.s.r.o. Velké poděkování bylo vysloveno na adresu SDH a OSH Chomutov za přípravu stadionu, občerstvení a zajištění pracovní čety.

Výsledky Tohatsu Cupu
První kategorie 1. místo Vroutek, 2. místo Bechlín a 3. místo Jirkov
Druhá kategorie 1. místo Slavětín, 2.místo Obora a 3. místo Koštice
Závěrečný rozstřel obou kategorií a Pohár Hejtmana Ústeckého kraje získalo družstvo SDH Obora.

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Požární sport - Krásný Dvůr

Publikováno 10.9.2019

V sobotu 7.9.2019 se do Krásného Dvora sjela družstva dobrovolných hasičů, aby tu změřila své síly v požárním sportu. Konala se zde soutěž o pohár starostky obce Krásný Dvůr a putovní pohár OSH. Soutěžní klání začalo nástupem soutěžících. Starostka obce Mgr. Lea Jandová soutěžící přivítala a popřála jim hodně štěstí v soutěži. K uvítání se připojili také místostarosta obce Pavel Vaňourek a starosta SDH Krásného Dvora Miloš Vaňourek. Po nezbytném seznámení s propozicemi závodu si velitelé družstev vylosovali pořadí startu.
Každé družstvo mělo za úkol provést dva útoky. Jeden klasický s roztahováním hadic, druhý byl složitější. Soutěžící byli již na startu vybaveni potřebným nářadím. Dopravní vedení museli protáhnout tunelem a změna čekala na soutěžící i na útočných proudech. Ty byly celkem tři, jeden proud byl klasický na terč, druhý proud byl veden z valníku na, který musel proudař vylézt za pomoci rampy sestavené s palet. Ani třetí proudař to neměl jednoduché musel vylézt aspoň do půlky kolového žebříku a z něj stříkat.
Družstva se svého úkolu zhostila na jedničku. O veselé i adrenalinové chvilky nebyla nouze a jak to už tak bývá někomu se pokusy povedly lépe někomu hůře. Záleží na tom, jak se zrovna vše povede a také trochu na štěstí a na počasí, které zrovna soutěžícím moc nepřálo. Travnatý povrch pod vytrvalým deštěm klouzal, zrovna tak výstup na žebřík a valník nebyl zrovna jednoduchý. Soutěžící vše zvládli na jedničku a bez ujmi na zdraví.
Soutěž byla zakončena slavnostním nástupem všech družstev, kde došlo i na ocenění soutěžících dle jejich výkonu. Ocenění předali Mgr. Lea Jandová - starostka obce Krásný Dvůr, starosta OSH a KSH v jedné osobě p. Jiří Henc a starosta SDH obce Krásný Dvůr p. Miloš Vaňourek. A jak vše dopadlo? Na 1. místě se umístilo družstvo domácích tady Krásného Dvora, na 2. místě družstvo SDH Kryry - starší, 3. místo obsadilo družstvo SDH Podlesice, 4. místo obsadilo družstvo SDH Pertohrad a páté místo vybojovalo družstvo SDH Kryry - mladší.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem pořádajících všem závodníkům, rozhodčím a divákům za jejich účast. Poděkování patří také OSH Louny , které se spolupodílelo na financování soutěže. Velké poděkování patří pořádajícímu SDH Krásný Dvůr za uspořádání soutěže a za zajištění občerstvení pro všechny zúčastněné.


Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Tohatsu Fire Cup 2019 - Dobroměřice

Publikováno 21.6.2019

Tohatsu Fire Cup 2019 je více etapová soutěž v požárním útoku. Soutěž má v letošním roce sedm kol. Každé kolo se pořádá v jednom okresním městě Ústeckého kraje. V neděli 16 .6. se již čtvrté kolo konalo v Dobroměřicích. Třináct soutěžních družstev při nástupu pozdravil okresní a krajský starosta dobrovolných hasičů p. J. Henc, popřál všem dosažení co nejlepších úspěchů, dále p. P. Suchý soutěžící seznámil s organizačními záležitostmi, za pořádající sbor SDH Dobroměřice všechny přítomné pozdravil velitel J. Salier. Všechny přítomné pozdravila a přivítala také starostka obce Dobroměřice pí. I. Sihlovcová, i ona popřála všem soutěžícím hodně úspěchu ve sportovním klání.
Počasí soutěžícím nepřálo a závodit se začalo v deštivém počasí. Mokrý travnatý povrch byl kluzký a tak se závodníci museli mít na pozoru. Ale počasí se umoudřilo a déšť ustál.
Tohatsu Fire Cup v Dobroměřicích proběhl tak jak měl a všechna soutěžní družstva doběhla svůj pokus o co nejlepší umístění.
Při závěrečném nástupu bylo provedeno vyhodnocení čtvrtého kola soutěže Tohatsu Fire Cupu. Hodnotné ceny a poháry předal soutěžícím starosta OSH Ústí nad Labem T. Mikšovský, velitel OSH Louny p. P. Suchý, OSH a KSH starosta dobrovolných hasičů p. J. Henc.
Za OSH Louny bych chtěl poděkovat všem soutěžícím za účast, všem rozhodčím za jejich nestranné rozhodování a v neposlední řadě pořádajícímu SDH Dobroměřice za přípravu areálu a občerstvení.

A jak čtvrté kolo etapové soutěže dopadlo?
Kategorie I.: 1. místo Vroutek, 2. místo Bechlín, 3. místo Osek.
Kategorie II.: 1. míto Slavětín, 2. místo Obora, 3. místo Koštice.


Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Okresní kolo Požárního sportu - Telce 2019

Publikováno 4.6.2019

Hasičské sportoviště Jiřího Zelenky v Telcích opět v neděli ožilo. Sjela se sem soutěžní družstva hasičů, která se z okrskových kol probojovala do okresní soutěže. Okresní soutěže požárních družstev dospělých, okresní soutěž dorostu a jednotlivců.
Jak již bývá zvykem, začalo se nástupem všech družstev, soutěžících, rozhodčích a pracovní čety. Všechny přivítal okresní starosta hasičů p. J. Henc, za radu velitelů okresní velitel p. P. Suchý, za radu mládeže vedoucí rady p. P. Vaňourek a jeho zástupce p. J. Kosina. Sportovce pozdravil i místostarosta obce Telce p. Vnouček, který závodníkům popřál hodně zdaru v soutěžích.
Po slavnostním nástupu a seznámení s organizačními náležitostmi se rozhodčí odebrali na svá stanoviště a soutěže v jednotlivých disciplínách se rozeběhly. Celé sportovní dopoledne bylo velmi dobře organizované a tak se rozeběhlo několik disciplín souběžně, aby se v horkém dni soutěže odběhly co nejdříve.
V kategorii dorostu své síly poměřila dvě družstva dívek a jedno družstvo chlapců. Čekaly na ně následující disciplíny. Testy, štafeta 4x100 m, štafeta 100m překážek, dvojboj a požární útok. V kategorii dospělých se utkala tři družstva mužů a dvě družstva žen., která zápolila ve dvou disciplínách a to štafetě 4x 100 m a požárním útoku. V závodě jednotlivců poměřilo své síly celkem 17 závodníku.
Po skončení všech disciplín byly téměř ihned známé všechny výsledky a tak následoval závěrečný nástup. Byly vyhlášeny výsledky a předány hodnotné ceny, diplomy a poháry.
Slunce pálilo a tak všichni byli rádi, že se již mohou rozjet do svých domovů. Závěrem bych chtěl za OSH Louny poděkovat všem soutěžícím, rozhodčím, radě mládeže, radě velitelů, pí. Hencové a Suché za jejich práci. Poděkování patří také SDH Telce za přípravu areálu, zajištění technické čety a občerstvení pro všechny přítomné.
A jak vše dopadlo? Jelikož se jednalo o okresní kolo, vítězové postupují do kola krajského, které se uskuteční 7-9.6.v Děčíně. A kdo náš okres bude na kraji zastupovat? Kategorie muži - družstvo Obory, kategorie žen- družstvo z Cítolib. Kategorie dorost chlapci – družstvo z Černčic, dorost dívky – družstvo z Cítolib. V kategorii jednotlivců se do krajského kola postoupili v kategorii chlapců O. Žovinec, D. Vrba a L. Borl. V kategorii dorostenek S. Zatloukalová a D. Vernerová.

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


PLAMEN 2019

Publikováno 23.5.2019

Uplynulý víkend se v Novém Sedle uskutečnila soutěž mladých hasičů. Jednalo se o celostátní soutěž pod názvem PLAMEN. Tato soutěž má svá pravidla. Soutěžilo se v několika disciplínách a to štafetě 4x60 m, štafetě požárních dvojic, štafetě 400 m CTIF, požárním útoku CTIF a požárním útoku.
Soutěž začala v sobotu ráno a to nástupem všech soutěžících, rozhodčích a pracovní čety. Soutěžícím popřál hodně zdaru v soutěži starosta OSH a KSH v jedné osobě pan J. Henc, s organizací závodu soutěžící seznámil vedoucí okresní rady mládeže pan P. Vaňourek a za pořádající SDH Libočany pan R. Sádovský. Po slavnostním nástupu se rozhodčí odebrali na své úseky a soutěž mohla začít. Napřed zápolily v uvedených disciplínách děti mladší kategorie a pak následovala kategorie starších.
V okrese Louny se nyní práci s mládeží daří. Evidujeme nárůst soutěžních družstev MH. Sobotní a nedělní soutěže PLAMEN se zúčastnilo celkem 7 družstev v kategorii mladších žáků a 15 družstev starších žáků.
Velice nás tato situace těší. Při takové účasti se soutěž protáhla do pozdních odpoledních hodin. Nedělní dopoledne patřilo královské disciplíně a to požárnímu útoku. Počasí nám přálo a tak dětem příliš nevadilo, když při plnění požárního útoku přišly do styku s vodou a umokřily se. Naopak takové osvěžení přišlo vhod.
Po ukončení všech pokusů, následovalo rychlé sečtení výsledků ze všech disciplín a pak při nástupu mohl zástupce vedoucího okresní rady mládeže pan J. Kosina a starosta OSH a KSH pan J. Henc vyhlásit výsledky soutěže a předat poháry a věcné dary soutěžícím dle jejich umístění. Výsledky se soutěžící dozvěděli, ceny byly předány a tak se jednotlivá družstva rozjela do svých domovů.
Poděkování si určitě zaslouží OSH Louny, všichni vedoucí družstev, rozhodčí a pořádající SDH Libočany za přípravu areálu a také pracovní četě z pořádajícího SDH. Nesmíme zapomenout poděkovat členům SDH Krásný Dvůr, kteří se oba dva dny starali o žaludky všech přítomných a to velkým výběrem jak jídla tak pití.

A jak se družstva v PLAMENU umístila? Zde jsou výsledky celkového umístění na prvních pěti místech.
Kategorie mladších žáků: 1. místo Domoušice, 2. místo Cítoliby, 3. místo Nepomyšl- B, 4. místo Nepomyšl- A, 5. místo Lubenec.

Kategorie starších žáků: 1. místo Domoušice, 2. místo Cítoliby, 3. místo Lubenec, 4. místo Černčice, 5. místo Vroutek.

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Soutěž MH Koštice

Publikováno 14.5.2019

V sobotu 11. 5. 2019 ani nepříznivé počasí, zima a déšť, neodradilo mladé hasiče a jejich vedoucí od účasti v soutěži mladých hasičů /MH/. Soutěž se konala v Košticích a soutěžilo se o pohár starosty obce Koštice. Při nástupu všech družstev, vedoucích a rozhodčích popřál hodně úspěchu soutěžícím starosta OSH a KSH p. Jiří Henc, velitel okresu p. Pavel Suchý, starosta obce Koštice p. Jaroslav Vlasák a za OR mládeže p. Jaroslav Kosina.
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev ze 7 sborů dobrovolných hasičů /SDH/. SDH Peruc závodila se dvěma družstvy. Jednotlivá družstva závodila ve svých kategoriích od nejmladších, až po ty starší. Závodilo se ve třech disciplínách a to v požárním útoku CTIF, štafetě požárních dvojic a závěr soutěžního dne patřil požárnímu útoku.

Výsledky jednotlivých disciplín:
Požární útok CTIF 1. místo družstvo MH s Obory, 2. místo družstvo MH s Koštic, 3. místo družstvo MH z Peruce - B.
Štafeta požárních dvojic: 1. místo MH z Počedělic, 2. místo MH z Koštic a 3. místo družstvo MH z Obory.
Výsledky požárního útoku: 1. místo družstvo MH ze Strádonic, 2. místo družstvo MH z Peruce - B , 3. místo MH z Počedělic.
Z výše uvedených disciplín rozhodčí vypočetli celkové umístění v soutěži.
Vítězným družstvem, které obsadilo 1. místo, bylo družstvo MH ze Srádonic, 2. místo obsadilo družstvo MH z Peruce - B, 3. místo vybojovalo družstvo MH z Počedělic. 4. místo patřilo pořádajícímu družstvu MH z Koštic. Na dalších místech se umístili: 5. místo MH Obora 6. místo MH Slavětín, 7. místo MH Chraberce, 8. místo MH Peruc - A.

Závěrem bych chtěl za OSH Louny poděkovat všem soutěžícím, vedoucím mládeže a rozhodčím za jejich účast i přes již zmíněnou nepřízeň počasí. Dále bych chtěl velice poděkovat pořádajícímu SDH Koštice za přípravu a uspořádání této soutěže. Pokud jste fandy soutěží mladých hasičů, přijeďte je podpořit o víkendu 18 -19. 5. do Nového Sedla na Žatecku kde bude probíhat okresní kolo celostátní soutěže Plamen.Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Branný závod Slavětín

Publikováno 18.4.2018

Branného závodu ve Slavětíně se v sobotu 21.4.2018 zúčastnilo 63 tří členných družstev dětí a dospělých. Za krásného počasí si změřili síly v disciplínách z větší míry převzatých ze hry "Plamen".Výsledky jsou k nahlédnutí zde.

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Pavel Suchý


Soutěž PO očima dětí 2018

Publikováno 3.4.2018

Ve čtvrtek 29.3.2018 proběhlo na požární stanici v Lounech hodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí 2018“Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Jaroslav Kosina


Seminář prevence 2018

Publikováno 26.3.2018

V sobotu 24. Března 2018 proběhl v areálu požární stanice Louny seminář, pořádaný odbornou radou prevence SH ČMS. Posluchači z řad Sborů dobrovolných hasičů, ale i obcí Lounského regionu se seznámily s přednáškami na témata týkající se aktuálního dění v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva.Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Bc. Petr Šutera


Krajské kolo soutěže dobrovolných hasičů v disciplínách TFA a 8. ročník soutěže ocelový hasič.

Publikováno 01.10.2017

V sobotu 30. 9. 2017 se na Náměstí Prokopa Velkého v Žatci uskutečnilo Krajské kolo soutěže dobrovolných hasičů v disciplínách TFA a 8. ročník soutěže ocelový hasič. Soutěž byla určena pro členy SH ČMS, mezi soutěžícími se našlo i pár „dobráků“ z řad HZS ČR. Utkali se ve dvou kategoriích, a to A do 34 let a B nad 35 let. Samostatnou kategorii C zastoupily 3 ženy.
Z celkem 23 přihlášených mužů a 3 žen zdárně soutěž zdolali ve zdraví všichni. Svou sílu ukázali se ctí a kuráží do silového boje, kde si mnozí sáhli na své fyzické dno. Pouze 4 soutěžící byli vyřazeni z hodnocení kvůli nesplnění disciplíny.
S nejlepším výsledným časem v kategorii A do 34 let 0:06:05 se na prvním místě umístit Robin Bureš. V kategorii B nad 35 let pak s nejlepším výsledným časem 0:06:33 Stanislav Prokeš a v kategorii C se umístila s nejlepším výsledným časem 0:09:00 Barbora Škodová. Všem patří velký dík a úcta jak rozhodčích, tak technické čety a samozřejmě i návštěvníků, kteří hasiče při souboji přišli podpořit.
Celá akce se konala pod záštitou SH ČMS ve spolupráci s KSH ČMS Ústeckého kraje, královským městem Žatec, HZS Ústeckého kraje a největší dík patří především SDH Libočany.Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Michaela Šimonová


Slavnostní předání podpory mladých hasičů dary v hodnotě jednoho milionu

Publikováno 10.4.2017

V sobotu 8. 4. 2017 proběhlo v prostorách muzea lounského HZS předání darů dobrovolným hasičům ze 7 OSH v Ústeckém kraji. Osobně je předali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Vladimír Budinský.
Jak jsme již informovali, dobrovolní hasiči získali nebývalou podporu v hodně jeden milion korun. Za ně si pořídili vybavení pro mladé hasiče, které upotřebí pro své sportovní aktivity. Všech sedm okresů tedy převzalo dary pro mládež, která je aktivní a jak sám pan hejtman řekl, stojí za to ji podporovat.
Všichni se sešli v dobré náladě, starosta KS Ústeckého kraje Jiří Henc všechny přivítal a následně předal slovo jak panu hejtmanovi, tak i místopředsedovi představenstva ČEZ a v neposlední řadě i řediteli HZS ÚK panu Romanu Vyskočilovi. Všichni nadšeně chválili spolupráci dobrovolných hasičů s těmi profesionálními a zájem o mladé hasiče, které je třeba podporovat nejen finančními a materiálními prostředky, ale i trpělivostí, vůli, lidským příkladem a dobrou náladou.
Následovalo slavnostní předání darů starostům jednotlivých OSH Ústeckého kraje, poté si všichni naložili dary a přichystali se k odjezdu. Celkem bylo pořízeno 35 kusů vzduchovek Slavia 630, 155 kusů přileb CAMP TITAN, 155 kusů kožených opasků, 50 kusů džberových kovových stříkaček, 12 kusů stavitelných bariér 200 a 170, 2 kusy stavitelných bariér 150 a 170 a 1 kladina.Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Michaela Šimonová


SETKÁNÍ ZASLOUŽILÍCH HASIČU ÚSTECKÉHO KRAJE

Publikováno 26.9.2016

Sdružení hasičů Čech , Moravy a Sleska má několik oblastí kterým se věnuje. Prioritou sdružení je mimo jiné výcvik a školení jednotek sboru dobrovolných hasičů a práce s dětmi a mládeží. Sdružení však nezapomíná ani na zasloužilé hasiče.Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v OSH, KSH a v ústředních orgánech SH ČMS.Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně.Proto si ZH zaslouží naší pozornost a úctu. Těžiště práce je v okresních a krajských organizacích. V Ústeckém kraji se zasloužilí hasiči scházejí v rámci okresů. Cílem jejich setkání je předání informací z výkonného výboru, posezení a podiskutování mezi sebou, naplánování akcí kterých se ZH zůčastní. Také si sami plánují výlety a účast na různých kulturních akcí. Krajské sdružení hasičů ústeckého kraje v čele se starostou p. Hencem ZH plně v jejich činnosti podporuje. Mimo jiné jednou ročně pořádá KSH setkání zasloužilých celého kraje. Vždy jeden okres kraje uspořádá program pro ZH.
V pátek 16.9 16 se krajské setkání zasloužilých hasičů konalo v našem okrese. Zasloužilí přijeli v dopoledních hodinách do obce Krásný Dvůr, kde je místní hasiči v čele s náměstkem starosty OSH a starostou místního sboru p. M. Vaňourkem a náměstkem starosty OSH p. J. Kosinou uvítali a provedli zbrojnicí a představili svoji techniku. Pro zasloužilé bylo připraveno pohoštění , po kterém se vydali na prohlídku místního zámku. Po té se zasloužilí hasiči přepravili pomoci mikrobusů do Žatce kde jejich program pokračoval. Jako první na ně čekala prohlídka požární stanice profesionálních hasičů HZS v Žatci. Přítomné přivítal ředitel územního odboru HZS plk.Ing. Pavel Antoš. Osobně povyprávěl o historii stanice až po součastnost. Provedl ZH garážemi , představil techniku, prostory pro sloužící jednotku a prostory vedení HZS. Zde se k setkání ZH připojil i krajský starosta sdružení hasičů p. Jiří Henc , který byl v dopoledních hodinách pracovně zaneprázněn. Protože je Žatec město chmele a piva odvíjel se další program v tomto duchu. Následovala prohlídka Chmelařského muzea. Zajemci mohli výtahem vystoupat na chmelařský maják a prohlédnout si město a jeho okolí z ptačí perspektivy. Ti co nechtěli a nebo nemohli tuto část programu absolvovat nepřišli zkrátka. Bylo pro ně připraveno promítání filmu o pěstování chmele. Součástí byla prohlídka Erbovní síně, Labirintu a chmelařského orloje. Závěrem čekal na zasloužilé hasiče chutný oběd ve stylové restauraci s vlastním minipivovárkem U Orloje. V pozdních odpoledních hodinách se zasloužilí hasiči vydali zpět do svých domovů. Počasí setkání ZH přálo a tak mohli členové OSH v čele se starostou p. J. Hencem a místostarosty p. M. Vaňourkem , J. Kosinou konstatovat , že se setkání zasloužilých hasičů vydařilo.Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Finále Tohatsu Cup a Stimax Cup Most 2016

Publikováno 19.9.2016

Most, Ústí - Uplynulou sobotu 10. září se do Mostu – Velebudic sjelo několik sborů hasičů a i hasičské mládeže. Stejně jako v předchozích letech, tak i letošní rok se na tamním atletickém stadionu konala soutěž mladých hasičů pod názvem Stimax Cup a také finále Tohatsu Fire Cupu. Třiatřicet obcí z Ústeckého kraje obdrželo při této příležitosti dary v podobě stříkaček, hadic a zásahových obleků v hodnotě bezmála pěti milionů korun.
Stimax Cup je seriál čtyř soutěží, který probíhá v daném roce a to vždy jedním samostatným kolem v jednom z okresů v ústeckém kraji. První kolo se letos uskutečnilo v okrese Teplice, následovalo druhé v Litoměřickém okrese, předposlední se konalo v Chomutově a poslední finálové kolo bylo v Mostě. Stimax je závod jednotlivců věkových kategorií od 6 do 20 let, rozdělený do deseti věkových kategorií.
Závodníci musí na začátku dráhy překonat příčné břevno, ti starší přes dvoumetrovou bariéru pokračují zdoláním kladiny, rozvinutím dvou hadic jejich napojením na rozdělovač, připojením proudnice a proběhnutím časomíry. Ta je pro mladší kategorie umístěna ve vzdálenosti 60 metrů, starší kategorie mají časomíru umístěnou 100 m od startovní čáry.
V tentýž čas probíhala na stadionu také soutěž Tohatsu Fire Cup Ústeckého kraje. Více kolová soutěž také probíhá vždy v jednom okrese ústeckého kraje. Letošní ročník měl osm v požárním útoku, při němž se hadice musí rozhazovat, nikoliv táhnout, ze základny. Tohatsu Cup má dvě věkové kategorie první nad 35 let, druhou bez omezení věku.
Soutěže finálových kol začaly slavnostním nástupem soutěžících, pořadatelů a rozhodčích. Slova se ujal krajský starosta sdružení dobrovolných hasičů Jiří Henc, Pavel Suchý a starosta OSH Most Ladislav Langmajer. Ve svých zdravicích popřáli závodníkům hodně zdaru v jejich zápolení. Starosta krajského sdružení OSH J. Henc uvítal hosty, jimiž byli 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Trojna a pracovníci kanceláře krizového řízení Jiří Čermák, Marcel Kucr a Drahoš Tesař, senátor Jaroslav Doubrava, za ZHT Grup s.r.o. Radim Zábranský – jednatel/CEO a za Stimax jednatelé Jiří Jiroušek a Karel Hykeš, za HZS krajský ředitel plk. Roman Vyskočil a další hosté.
Mezi hasiče později zavítal i hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Při slavnostním nástupu soutěžících předal hejtman dary, které věnoval ústecký kraj vybraným obcím a jednotkám SDH. „Nesmírně si vážím velmi důležité a zodpovědné práce hasičů. Podílí se na záchraně jak našich životů, tak domovů a proto je nutné naše sbory vybavovat co nejlepší technikou. A proto se bude Ústecký kraj snažit profesionální a dobrovolné hasiče podporovat i do budoucna,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček při slavnostním předávání. Dary v podobě přenosných stříkaček Tohatsu, plovoucích košů, zásahových obleků a požárních hadic, pomohou sborům v jejich činnosti. Slavnostním aktem bylo také předání šeku DISTRIBUCE ČEZ na 1 000 000 korun. Šek předal místopředseda představenstva Vladimír Budinský a hejtman Oldřich Bubeníček Jiřímu Hencovi na podporu činnosti a materiálového vybavení mladých hasičů. „Velmi si vážíme podpory jak Ústeckého kraje, tak ČEZ Distribuce. Tyto prostředky nám pomůžou k stále kvalitnější výchově mladé generace, která může potom v budoucnu nastoupit k jednotkám sborů hasičů v obcích nebo i k těm profesionálním,“ vyjádřil poděkování Jiří Henc, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Neodmyslitelnou činností hasičů je také právě práce s mládeží i kulturní a společenská činnost v obci. „Chtěl bych poděkovat dobrovolným hasičům za jejich spolupráci nejen při požárech, ale i povodních a dalších mimořádných událostech,“ řekl Roman Vyskočil, ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Po slavnostním aktu proběhlo dokončení soutěží a následovalo vyhlášení výsledku. Starosta Henc závěrem poděkoval všem soutěžícím a rozhodčím za jejich výkony, a to i vzhledem k extrémně horkému počasí.Výsledky finálového kola Stimax Cup:1) mladší dívky - 6 až 8 let
1. místo. Hodková Denisa- Vědomice, 2. místo Kubíková Petra – Lhenice, 3. místo Šponiárová Lucie Viktorie – Cítoliby

2) mladší dívky - 9 až 11 let
1. místo Hamplová Kateřina- Stráž nad Nisou, 2. místo Křížová Lucie -Stráž nad Nisou, 3. místo Rulíková Barbora- Mojžíř

3) mladší chlapci - 6 až 8 let
1. místo Jindrák Michal – Vědomice, 2. místo Šámal Matěj – Vědomice, 3. místo Keř Kryštof -Vědomice

4) mladší chlapci - 9 až 11 let
1. místo Vlček Jan - Lhenice, 2. místo Hudec Jan – Křešice, 3. místo Jindra Matěj - Dolní Bukovsko

5) starší dívky - 11 až 15 let
1. místo Hudcová Klára - Křešice, 2.místo Sas Anna - Lhenice, 3. místo Nekolová Pavlína - Dolní Bukovsko

6) starší chlapci - 11 až 15 let
1. místo Šmejkal Milan – Křešice, 2. místo Dudlíček František - Dolní Bukovsko, 3. místo Borl Lukáš – Cítoliby

7) dorost dívky - 13 až 16 let
1. místo Landová Lada - Dolní Bukovsko, 2. místo Opavová Tereza - Křešice, 3. místo Vrbová Eliška - Cítoliby

8) dorost dívky + ženy - 17 až 20 let
1. místo Holá Nikola - Obora u Loun, 2. místo Fellerová Anežka - Hostomice, 3. místo Nováková Veronika- Božtěšice

9) dorost chlapci - 13 až 16 let
1. místo Chochol Filip - Dolní Bukovsko, 2. místo Radostný Tomáš - Stráž nad Nisou, 3. místo Foit Antonín - Stráž nad Nisou

10) dorost chlapci + muži 17 až 20 let
1. místo Dudlíček Josef - Dolní Bukovsko, 2. místo Morávek Jiří - Obora, 3. místo Richter Milan - Lhenice

Výsledky superfinále Tohatsu Fire Cup Ústeckého kraje:1. místo OBORA u Loun
2. místo SLAVĚTÍN
3. místo HÁJ B

Požárnímu sportu se v našem kraji daří. Blahopřejeme a děkujeme sborům za reprezentaci a všem sponzorům za jejich podporu.Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann, Lucie Steklá


V Krásném Dvoře si dali dostaveníčko dobrovolní hasiči

Publikováno 8.9.2016

V sobotu 3.9.16 se v Krásném Dvoře na podbořansku sjely hasičské jednotky ,aby zde změřily své síly v požárním útoku. Na místním koupališti se konala již tradiční soutěž o putovní džbán OSH Louny a o pohár starosty obce Krásného Dvora. Soutěž započala nástupem jednotek a přivítáním soutěžících starostou OSH a KSH v jedné osobě p. Hencem, starostou a velitelem SDH K.Dvora p. Vaňourkem M. a p. Vaňourvem P., dále paní místostarostou obce pí. Leou Jandovou. p. Henc ve své zdravici vyzvedl velmi dobrou spolupráci s obcí a sborem hasičů Krásného Dvora. Tradičně se zde konají závody mládeže i SDH. Vždy je o soutěžící i návštěvníky perfektně postaráno, za to patří hasičům a představitelům obce Krásný Dvůr velký dík.
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 sborů a to i z rakovnického a chomutovského okresu. Soutěžilo se na dvě kola. První kolo se běžel klasický požární útok, ve druhém kole čekal na soutěžící speciální útok , soutěžící museli protáhnout dopravní vedení plechovou rourou, dále se stříkalo na tři proudy. Jeden proud stříkal z kolového žebříku, druhý z vleku a třetí stříkal klasicky na terč. Po celou dobu soutěže panovala v areálu koupaliště a blízké požární zbrojnici skvělá nálada.
A jak soutěž skončila? Na prvním místě se umístilo družstvo domacích – starší „ dědci“, druhé místo patřilo Podlesicím a na třetím místě skončilo družstvo Krásný Dvůr – mladí. Soutěže se celkem zúčastnilo devět hasičských týmů. V kategorii žen zvítězila děvčata z SDH Chlum – Ryšín. Počasí závodníkům přálo a tak se soutěž vydařila. OSH Louny děkuje OÚ Krasného Dvora a místním hasičům za zajištění soutěže.

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


TOHATSU FIRE CUP pokračoval dalším závodem

Publikováno 8.9.2016

Tohatsu fire cup ústeckého kraje pokračoval v neděli 4.9.2016 sedmým kolem závodu. Tentokrát se soutěžilo v Jirkově na hřišti místní jednotky hasičů. Soutěž započala v 9 hod. nástupem soutěžících družstev. Přítomné přivítal velitel soutěže p. P. Suchý, starosta KSH p. J. Henc , velitel a starosta jirkovských hasičů. Tohatsu fire cup je soutěž v požárním útoku, kde se hadicové vedení tvoří tak, že se hadice neroztahují jako je to u většiny soutěží, ale hadice se rozvinují z kotoučů. Každé družstvo má pouze jeden pokus. Družstva jsou rozdělena do dvou věkových kategorií a to I. kategorie nad 35 let a kategorie II. bez věkového omezení.
Závodu v Jirkově se zúčastnilo celkem 9 týmů z ústeckého kraje. Soutěž byla zakončena opět nástupem soutěžních družstev a vyhlášením výsledků sedmého kola závodu Tohatsu fire cup. Závěrem poděkoval p. P.Suchý a p. J.Henc všem závodníkům za účast a jirkovským hasičům za zajištění závodu a občerstvení. Počasí soutěži přálo a tak hasiči a příznivci požárního sportu strávili v Jirkově příjemné dopoledne. Finálové osmé kolo seriálu soutěže Tohatsu Fire Cup a finále Stimax Cup se společně uskuteční v sobotu 10.9.2016 v Mostě – Velebudicích.

Výsledky I. kategorie:
1. místo – Osek
2.místo – Háj B
3.místo – Jirkov
4.místo – Bechlín
5.místo – Lukavec B

Výsledky II. kategorie:
1.místo – Slavětín
2.místo – Obora
3.místo – Lkáň
4.místo – Háj A

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Ve Slavětíně se konal pátý ročník Branného závodu

Publikováno 5.4.2016

V sobotu 30.4.2016 se ve Slavětíně sešli příznivci procházky přírodou a požárního sportu. Konal se zde již pátý ročník Branného závodu pro všechny, kteří mají rádi soutěžení a dobrou zábavu, a to z řad hasičů i nehasičů. Celkem 31 hlídek (tj. 93 závodníků) absolvovalo 2 900m dlouhou trať okolo Slavětína. Při procházce nebo běhu plnili jednoduché disciplíny s hasičskou a brannou tématikou, většinou převzatých ze hry Plamen. Od rána vyhrávala v cíli country kapela a slavětínští hasiči se postarali o bohaté občerstvení. Poděkování patří právě jim, dále pak OSH Louny a v neposlední řadě Městysu Slavětín za pomoc při organizaci takto náročné akce. Celkem se včetně doprovodu a rozhodčích přišlo pobavit okolo 150 lidí. Vyšlo i počasí a jediným stínem akce byl termín, který zasahoval do čarodějnic a dalších aktivit, na kterých se podílejí velkou měrou právě hasiči. Proto se někteří pravidelní účastníci neměli možnost zúčastnit. Většina ostatních pospíchala domů, aby pomohla organizovat akce ve svých domovech. Vzali jsme si ponaučení pro příští rok a termín budeme pečlivě zvažovat.
Doufám, že i tak se všem, kdo se zúčastnil líbilo a už se těšíme na šestý ročník, který bude v roce 2017.

Odkaz na fotogalerii z celé akce najdete zde.

Za OSH Louny
Pavel Suchý


Školení PS lounského okresu

Publikováno 6.3.2016

Školení rozhodčích požárního sportu lounského okresu se konalo na stanici HZS Louny 5.3.2016. Zúčastnilo se celkem 11 rozhodčích a 8, kteří potřebovali prolongaci po 5 letech se bez omluvy nezúčastnilo a byli tímto ze seznamu rozhodčích PS lounského okresu vyřazeni.
Po úvodu starosty OSH pana Jiřího Hence, který poděkoval všem přítomným za rozhodování soutěží v minulém roce a popřál do dalšího období hodně zdaru, se ujal slova pan Suchý. Seznámil rozhodčí s kalendářem soutěží na rok 2016, s novinkami a dodatky, týkajícími se požárního sportu, vydanými ÚORHS pro rok 2016. Poté všichni vykonali zkoušku formou testu a ústního pohovoru.
Na závěr pan Suchý poděkoval za účast a vyzval všechny rozhodčí, aby byli garanty rozhodování okrskových soutěží ve svých teritóriích a účastnili se rozhodování ostatních postupových a pohárových soutěží v našem okrese a kraji.

Za OSH Louny
Pavel Suchý


Shromáždění delegátů okresních sdružení dobrovolných hasičů Ústeckého kraje

Publikováno 12.11.2015

V sobotu 7.11. se v požární zbrojnici dobrovolných hasičů v Jirkově konalo shromáždění okresních SH ČMS Ústeckého kraje. Shromáždění zahájil starosta krajského sdružení pan Jiří Henc. Přivítal všechny přítomné. Přivítal hosty jednání, ředitele HZS Ústeckého kraje plk.Ing. Romana Vyskočila, za Stimax Group p. Jiřího Jirouška a Karla Hykeše, za HVP ing. Seidla, za kancelář SH ČMS náměstka p. Luboše Janebu. Následovalo schválení programu a ustanovení pracovních komisí. Po nutných formalitách byli přítomní seznámeni se zprávou hospodářky, která informovala o rozpočtu, výdajích, příjmech a dotacích. S tím úzce souvisela i zpráva předsedy krajské revizní rady, v niž bylo konstatováno, že provedenou kontrolou nebylo shledáno žádných závad v účetnictví. Dále následovala zpráva krajského velitele pana Pavla Suchého, která pojednávala o činnosti na úseku represe a požárního sportu. Následoval celkem obsáhlý seznam soutěží, které se v letošním roce uskutečnily. Pan Suchý ve své zprávě poukázal na nekalé praktiky skupiny lidí, která má snahu nabourat činnost celého sdružení zakládáním nejrůznějších asociací. Bylo konstatováno, že nejnižší činnost je v okrese Děčín. Závěrem přítomné seznámil s plánem soutěží Tohatsu Cupu a Stimax Cupu. Obě soutěže jsou kladně hodnocené a je o ně ze strany soutěžících zájem. Závěrem poděkoval p. Suchý všem za činnost a popřál přítomným a jejich rodinám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v Novém roce. Následovala zpráva vedoucího krajské rady pana Jaroslava Kosiny. Ten se ve své zprávě zmínil o důležitosti propagace sdružení a zhodnotil výsledky celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí.“ Dále uvedl, že každým rokem probíhá školení a následně zkoušky na získání odbornosti preventisty III.a II. stupně.Odborná rada prevence zahrnuje i ochranu obyvatelstva, které je také věnována pozornost. Závěrem p. Kosina poděkoval představitelům HZS za jejich spolupráci, konkrétně při pořádání seminářů. Následovala krátká zpráva vedoucího krajské rady mládeže. Ve zprávě přítomné seznámil s činností mládeže, zhodnotil průběh soutěží a závěrem poděkoval okresnímu sdružení hasičů /OSH/ Louny, za jejich pomoc a organizaci krajských soutěží, které se uskutečnily na lounsku, konkrétně v Telcích. Následovalo vystoupení pana Herbeta Bartáka vedoucího aktivu zasloužilých hasičů. Uvedl, že každé OSH si pořádá akce pro své zasloužilé hasiče a jednou za rok se uskutečňuje krajské setkání zasloužilých hasičů. Setkání se nese v duchu zájezdu a poznávání pamětihodností jednotlivých okresů. Dále je připravena třeba ukázka požární stanice v místě pořádání a občerstvení v podobě chutného oběda. Jednotlivé okresy našeho kraje se v pořádání krajského setkání zasloužilých hasičů střídají. Příští rok je řada na našem okrese – Louny. Dále pan Barták přítomné informoval o otevření hasičského muzea v Krupce. Po té následovala zpráva starosty krajského sdružení hasičů pana Jiřího Hence. Jako prvním bodem byla informace z V. sjedu SH ČMS. Sjezdu se zúčastnili přední politici v čele s předsedou vlády panem Sobotkou, ministrem financí panem Babišem a místopředsedou vlády panem Bělohrádkem. Byla vyjádřena finanční pomoc, budou vypsány dotační programy na obnovu požárních zbrojnic a techniky. Další otázkou bylo uvolňování dobrovolných hasičů k zásahům z práce, kdy budou zaměstnavatelům poskytovány nejrůznější benefity. Vláda ujistila představitelé SH ČMS, že bude sdružení a hasiče podporovat, protože si je vědoma jejich potřebnosti. Krajské sdružení hasičů má velice dobrou spolupráci s krajským úřadem v čele s hejtmanem panem Bubeníčkem. Ústecký kraj taktéž významnou měrou podporuje činnost dobrovolných hasičů. V letošním roce daroval kraj každému OSH osobní vůz Dacia, mimo to každým rokem předá jednotlivým sborům materiální pomoc v podobě hadic, přenosných stříkaček Tohatsu, plovoucích košů a výstrojních součástek. Tato pomoc stojí krajský úřad okolo 5 mil. Korun. Dalším bodem vystoupení p Hence bylo poděkování firmě Stimax a přítomným jednatelům firmy pánům Jiřímu Jirouškovi a Karlu Hykešovi za sponzorink soutěže v 60tkováná a 100metrů překážek. Tato soutěž byla pojata jako etapová. Celoročně je soutěž pořádána na několika místech. Získala si značnou oblibu, o čem svědčí účast zhruba 170 až 200 závodníku. Tu to soutěž si firma vzala pod svá křídla a tak vznikl i název soutěže Stimax Cup. Krajské sdružení hasičů si toho opravdu moc váží. Dále bylo vyjádřeno poděkování zástupci HVP panu ing. Seidlovi za spolupráci. HVP nemalou měrou podporuje sbory a to z provizí za uzavřené pojištění. HVP je pojišťovnou dobrovolných hasičů. A proto by bylo dobré, kdyby se hasiči pojišťovali u své pojišťovny. Jednak získají výhodné pojištění a sbor ještě navíc provize. Další povedenou a oblíbenou soutěží je Tohatsu Cup, který je pořádán ve spolupráci s krizovou kanceláří hejtmana Ústeckého kraje, jakož to sponzora soutěže. Jedná se také o etapovou soutěž. Celkem se koná 7 kol. Velké poděkování patří panu Suchému a jeho teamu, který se zhostil pořádáním této soutěže. Další informace z úst pana J. Hence se týkala složení výkonného výboru SH ČMS. Ústecký kraj je v ústředním orgánu sdružení dostatečně zastoupen. Pan Henc je členem ústředního VV. Pánové Suchý, Kosina, ing. Job a pan Felér jsou členy jednotlivých odborných komisí. Dále je potřeba věnovat velkou pozornost přeregistraci sborů. Tuto povinnost přeregistrace přinesl nový občanský zákoník. Není to tedy výmysl z vedení SH ČMS, ale vlády. Závěrem se p. Henc zmínil o vznikajícím plánu práce VV KSH, který bude na příslušných stránkách a ještě se dolaďuje. Budou zde uvedeny všechny termíny soutěží a akcí.
Po vystoupení starosty KSH p. Hence přišla na řadu diskuze. První se ujal slova p. Jiroušek – Stimax, poděkoval za spolupráci a uvedl, že firma chce příští rok expandovat a dodávat sborům vše potřebné pro jejich práci. Dále vystoupil p. Ing. Seidl HVP, přítomné seznámil s hospodařením. HVP dosáhla největšího hospodářského výsledku. Dále uvedl některé druhy pojištění, plnění odškodného. HVP podporuje sbory a hasiče. Nejlepší spolupráci má v okrese Chomutov a Louny. Další v diskuzi vystoupil plk. Ing. R. Vyskočil ředitel HZS-ÚL územního odboru Ústí nad Labem. Ujistil, že spolupráce mezi HZS a SH ČMS je na velmi dobré úrovni a že i nadále ji bude podporovat. Dále uvedl, že HZS bude nadále pomáhat při školení členů JSDHO. Zmínil se o možnosti čerpání prostředků z evropských fondů a z fondu zábrany škod. Také se zmínil o nekalých praktikách některých lidí. Uvedl, že se bude muset taktéž zaměřit na okres Děčín, kde není spolupráce na takové úrovni jako v jiných okresech. Dále se p. Vyskočil zmínil o požárním sportu a nabídl i možnost trénování národního družstva v Teplicích, kde je HZS vybudováno sportoviště i s ubytováním. Dále uvedl, že bude potřeba rozšířit spolupráci i na humanitární centra. Závěrem poděkoval za spolupráci, popřál všem radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v příštím roce. Závěrem diskuze vystoupil náměstek kanceláře SHČMS p. Janeba. I on se zmínil o nekalých praktikách vedení pojišťovny Slávie a jejich snahy o rozštěpení sdružení. Padla i problematika děčínského okresu. Kladně hodnotil možnost trénování národního družstva v Teplicích. Zhodnotil pozitiva z V. sjezdu, kdy se konečně povedlo pojmenovat problémy a dát je do jednoho materiálu s kterým se bude vláda vážně zabírat. Se vznikem různých asociací SH ČMS nesouhlasí. Je to klín mezi SH ČMS a JSDHO.
Závěrem jednání bylo přijato usnesení návrhové komise.
Starosta KSH p. Henc poděkoval všem za práci pro sdružení a za účast na jednání. Popřál přítomným a jejich rodinám krásné a veselé vánoce a hodně zdraví a elánu v Novém roce. Poděkoval také sboru dobrovolných hasičů v Jirkově za možnost uspořádání shromáždění v prostorách sboru a za občerstvení.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann


Závod požární všestrannosti v Krásném Dvoře

Publikováno 22.10.2015

V sobotu 10.11.2015 se v Krásném Dvoře, konkrétně v nedalekých Chrášťanech konal závod požární všestrannosti, který pořádalo okresní sdružení hasičů Louny ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Krásném Dvoře. Jednalo se o branný závod všech věkových kategorií jednotlivců a pětičlenných hlídek. Závod zahájil starosta krajského sdružení hasičů p. Jiří Henc, starosta obce Krásný Dvůr Zuliko Vychytil a místostarostka Mgr. Lea Jandová. Účastníky závodu také přivítal starosta SDH Krásný Dvůr p. Miloš Vaňourek, vedoucí odborné rady mládeže OSH p. Pavel Vaňourek a hlavní rozhodčí p. Jaroslav Kosina. Tento závod se započítává do celoroční celostátní hry Plamen na příští rok 2016. I z tohoto důvodu byl o závod velký zájem. Zúčastnily se ho skoro všechny sbory dobrovolných hasičů, které se věnují práci s mládeží. Počasí bylo sice chladné, ale nepršelo a to bylo hlavní. Zimu se dětem a vedoucím kolektivů snažili zmírnit hasiči z Krásného Dvora. Pro všechny bylo vybudované zázemí ve stanových přístřešcích, které byly vybaveny stoly a lavicemi, aby děti nemusely posedávat na studené trávě. Po celý závod bylo možno se občerstvit horkým čajem, bramboráčky, hranolky nebo třeba párkem v rohlíku. Závod vedl krásnou podzimní přírodou podél lesa v délce 3 km. Závodníci zdolávali úkoly, na které dohlíželi rozhodčí. Například na střelbu ze vzduchovky, šplh po vodorovné lanové lávce, topografii, určení požárních prostředků atd.
Okresní sdružení hasičů Louny velice děkuje hasičům z Krásného Dvora za přípravu tratě, zázemí a občerstvení. Dále děkuji všem vedoucím, rozhodčím a družstvům za jejich účast.

Umístění:

Přípravka:
1.místo – Domoušice
2.místo – Citoliby

Mladší žáci:
1.místo – Domoušice
2.místo – Citoliby
3.místo – Dobroměřice

Starší žáci:
1.místo – Domoušice
2.místo – Černčice
3. Místo – Citoliby

Dorost jednotlivci střední dívky:
1. Karpíšková Eva – Domoušice
2. Vrbová Eliška – Cítoliby
3. Riedlová Kristýna – Domoušice

Dorost jednotlivci střední chlapci:
1. Drexler Jan - Domoušice
2. Mrvík Jan - Cítoliby

Dorost jednotlivci starší dívky:
1. Fialová Jana – Veltěže
2. Vlková Eliška – Lenešice

Dorost jednotlivci starší chlapci:
1. Zof Martin – Cítoliby
2. Vrabel Martin – Libočany

Dorost jednotlivci mladší dívky:
1. Veseláková Anna – Veltěže

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


Závěr Tohatsu Fire Cup a Stimax Cup v Krupce

Publikováno 2.10.2015

V sobotu 26.9.2015 ožil městský stadion v Krupce. Konala se zde závěrečná kola soutěží v požárním sportu a to Tohatcu Fire Cupu a Stimaxu 2015. Zatím co u Tohatcu Fire Cupu se soutěží v požárním útoku, je to týmová soutěž, protože záleží na výkonu celého družstva, u Stimaxu se jedná o běh na 60 a 100 metrů překážek, zde záleží na výkonu každého závodníka zvlášť. Každý běží sám za sebe. Obě soutěže si získaly značnou oblibu, o čemž svědčí počet přihlášených družstev a závodníků. požárním útoku své síly změřilo celkem 15 družstev a to ve dvou kategoriích. Do běhu na 60 a 100 metrů překážek se celkem přihlásilo 176 závodníků a závodnic, kteří byli rozděleni celkem do osmi věkových kategorii. Jak nad Tohatcu Fire Cupem tak i nad Stimax Cupem převzal záštitu hejtman ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Oba závody se rozeběhly úderem 9 hodiny. O hodinu později se průběh závodu na chvilku zastavil, aby mohl proběhnout slavnostní nástup. Toho se zúčastnili přední představitelé sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, HZS Ústeckého kraje, představitelé Ústeckého kraje a města Krupky. Po slavnostním nástupu se soutěže opět naplno rozeběhly. To však nebyla poslední slavnostní chvilka. Přímo na stadiónu bylo hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a starostou KSH ČMS panem Jiřím Hencem podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a KSH ČMS. Dalším slavnostním aktem bylo předávání věcných darů Ústeckého kraje zástupcům obcí a SDH v podobě zásahových obleků, hadic, přenosných stříkaček Tohatsu, plovoucích sacích košů a plovoucích čerpadel. Slavnostního předávání darů se zúčastnil také 1. náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák a pracovníci kanceláře krizového řízení pan Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS. a Ing. Drahoš Tesař. Po ukončení všech soutěžních výkonů, byly sečteny výsledky jak ze sobotního klání tak i celkového pořadí celého Tohatcu Fire Cupu a Stimaxu Cupu. Hodnotné ceny předali sponzoři soutěží. Za ZHT Grup s.r.o. Ing. Radim Zábranský – jednatel/CEO a za Stimax jednatelé pan Jiří Jiroušek a Karel Hykeš.
Pořadatelé soutěží děkují všem závodníkům, družstvům a rozhodčím za jejich účast. Poděkování patří též OSH Teplice a SDH Krupka za přípravu závodiště a za zajištění technické čety, zázemí pro závodníky a občerstvení. Největší poděkování patří Ústeckému kraji, bez jeho podpory bychom nemohli takové akce pořádat. Tímto poděkováním ukončil starosta KSH ČMS Jiří Henc letošní seriál těchto dvou soutěží.
Ukončením závodu Tohatcu Fire Cup a Stimax Cup 2015 prakticky skončila letošní soutěžní sezóna v požárním sportu. Věříme, že i v příštím roce se zase sejdeme aspoň ve stejném počtu, ne li větším při pořádání dalšího ročníku uvedených soutěží.

Celkové výsledky Stimax Cup 2015:

Mladší dívky:
1.místo - Hyšplerová Anna - SDH Křešice
2.místo - Šmejkalová Aneta – SDH Křešice
3.místo - Šidláková Eliška – SDH Vědomice

Mladší chlapci:
1.místo - Vlček Jan – SDH Lhenice
2.místo - Hudec Jan – SDH Křešice
3.místo - Sazeček Zdeněk – SDH Vědomice

Starší dívky:
1.místo - Opavová Tereza – SDH Křešice
2.místo - Hudcová Klára – SDH Křešice
3.místo - Šrámková Petra – SDH Křešice

Starší chlapci:
1.místo - Šmejkal Milan – SDH Křešice
2.místo - Chochol Filip – SDH Dolní Bukovsko
3.místo - Borl Lukáš – SDH Citoliby

Dorost dívky:
1.místo - Landová Lada – SDH Dolní Bukovsko
2.místo - Venčovská Barbora – SDH Dolní Bukovsko
3.místo - Sas Anna – SDH Lhenice

Dorost dívky + ženy:
1.místo - Holá Nikola – SDH Obora u Loun
2.místo - Fellerová Anežka – SDH Hostomice
3.místo - Petráková Sylva – SDH Duchcov

Dorostenci:
1.místo - Richter Milan – SDH Lhenice
2.místo - Dudlíček Josef – SDH Dolní Bukovsko
3.místo - Pém Štěpán – SDH Terezín

Dorost chlapci + muži:
1.místo - Vlček Tomáš – SDH Lhenice
2.místo - Morávek Jiří – SDH Obora u Loun
3.místo - Beneš Michal – SDH Lhenice

Výsledky TohatcuFire Cup 2015:

Kategorie I.
1.místo - Háj A
2. místo – Lhenice
3.místo – Háj B

Kategorie II.
1.místo – Slavětín
2.místo – Vroutek
3.místo – Telnice

ROZTŘEL O MISTRA TFC 2015:
1.místo – Slavětín
2.místo - Háj A
3.místo – Háj B

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


Hasičské slavnosti v Žatci

Publikováno 24.9.2015

V Žatci se slavilo! :-)
Foto

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


Tohatsu Fire Cup v Jirkově

Publikováno 22.9.2015

V neděli 13. 9. 2015 se na hasičském sportovišti v Jirkově konalo již šesté kolo etapové soutěže Tohatsu Fire Cup – Ústeckého kraje. Tato soutěž si získala mezi sbory dobrovolných hasičů velkou oblibu, o čemž svědčí i počet zúčastněných družstev. V kategorii I. se zúčastnilo osm družstev a v kategorii II. deset družstev. Náš okres reprezentují družstva z Obory, Slavětína a Vroutku, svádějí mezi sebou těsné boje s dravou rivalitou. Vše se však rozhodne v posledním kole Tahatsu Fire Cupu, které se uskuteční 26. 9. 2015 na městském stadionu v Krupce okres Teplice. Ve stejnou dobu proběhne tamtéž i závěrečné kolo Stimax Cupu. Obě závěrečná kola budou probíhat současně. O sportovní zážitky určitě nebude nouze a tak vás pořadatelé srdečně zvou.
Záštitu nad soutěžemi převzal hejtman ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, za což mu pořadatel KSH v čele se starostou panem Jiřím Hencem velice děkuje.
Počasí závodu v Jirkově přálo a tak se šesté kolo vydařilo. Poděkování patří všem závodníkům, rozhodčím a SDH Jirkov za přípravu sportoviště a občerstvení.

Výsledky závodu:
Kategorie I.
1.místo Háj A
2.místo Bechlín I
3. místo Háj B.

Umístění celkem:
1.místo Háj A.
2.místo Lhenice
3.místo Háj B.

Kategorie II.
1.místo Slavětín
2.místo Vroutek
3.místo Telnice

Umístění celkem:
1.místo Slavětín
2.místo Vroutek
3.místo Telnice

Přijďte v sobotu 26. 9. 2015 do Krupky podpořit svá soutěžící družstva a nebo jen tak se podívat na požární sport.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


TFA Libočany 2015

Publikováno 18.9.2015

V sobotu 12. 9. 2015 se do Libočan sjeli hasiči, aby mezi sebou změřili své síly. Konal se zde totiž již VI. ročník soutěže Ocelový hasič. Tato soutěž se svým zaměřením řadí do kategorie soutěží TFA, což po přeložení do češtiny znamená „nejtvrdší hasič přežije“. V této soutěži nezáleží na souhře družstva, neboť se jedná o soutěž jednotlivců. Pro závodníky bylo připraveno 8 drah o délce 50 m, ve kterých museli splnit různé úkoly.
Každý soutěžící musel být oblečen do třívrstvého zásahového oděvu, zásahových rukavic, obuvi, přilby a opasku. A co na závodníky čekalo? Například roztažení 4 ks hadic, přemístění 2 ks barelů se 30 l vody, odtažení figuríny, údery palicí aj. Tato soutěž je velmi náročná a to jak fyzicky tak i psychicky. Při této soutěži si každý otestuje své schopnosti, což ocení při skutečném zásahu. Soutěž si rok od roku získává větší oblibu, což potvrzuje počet účastníků.
Soutěž byla skvěle připravená a to po technické i organizační stránce. Hladkému průběhu přispělo i ideální počasí.
Závěrem bych chtěl za organizátory poděkovat sponzorům, kteří dodali ceny do soutěže, Zelené drogerii - Milan Lindner, Zemědělské farmě Miroslava Naxera, Concrete Ing. Petru Ďurčíkovi – výroba betonových výrobků, Autodílně Libočany - Jaroslav Paroha a Obci Libočany.
Poděkování si též zaslouží pan Ivan Teuber, který připravil hřiště a umožnil, aby se tato soutěž mohla konat a v neposlední řadě i paní Teuberové, která se postarala o občerstvení účastníků soutěže.

Výsledky soutěže:
MUŽI
1. Ondřej SPURNÝ - SDH Kryry
2. Vojtěch ZSEMLYE - SDH Postoloprty
3. Patrik LEPIČ - SDH Postoloprty
4. Vojtěch ŠUBRT - SDH Libočany
5. Martin MIKŠOVSKÝ - SDH Semice

ŽENY
1. Martina BLÁHOVÁ
2. Jana SPURNÁ
3. Kristýna KANTOROVÁ

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


Stimax v Chomutově

Publikováno 9.9.2015

Měsíc září je časem, kdy se mládež vrací do školních lavic, ale i měsícem, kdy pokračují etapové soutěže v požárním sportu. A tak se uplynulou neděli 6.9.2015 v Chomutově na městském atletickém stadionu konalo čtvrté kolo STIMAXU. Začátek sobotního závodu byl stanoven na 9.00 hodin a to slavnostním nástupem. Závodníky přivítali představitelé pořádajícího OSH Chomutov včele se starostkou pí. Renatou Špidlíkovou, starostou KSH p. Jiřím Hencem a dalšími představiteli OSH ústeckého kraje. Po nástupu se rozeběhl závod STIMAX CUP, který se skládá z dvou disciplín a to 60 a 100 metrů překážek, jedná se o závod jednotlivců, rozdělených do čtyř věkových kategorií. Celkem se závodu v Chomutově zúčastnilo 178 závodnic a závodníků.
V chladném, větrném i deštivém počasí, byl takto vysoký počet závodníků opravdovou zkouškou pro rozhodčí a všechny, kteří se podíleli na zdárném průběhu závodu. Závod opravdu poznamenalo jen to počasí. Jinak bylo vše pečlivě připraveno. OSH v Chomutově se vzorně postaralo o zázemí jak závodníků, tak vedoucích, štábu soutěže a ostatních. Bylo zajištěno občerstvení i možnost dát si teplý čaj či kávu. Opravdu tímto patří velký dík OSH Chomutov za skvělou přípravu. Záštitu nad závodem STIMAX CUP převzal hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Závěrem představitelé okresního a krajského sdružení hasičů děkují všem sponzorům, rozhodčím, vedoucím a v neposlední řadě všem závodníkům, za jejich účast a bezvadné výkony.

Průběžné celkové výsledky po 4. kole:
Mladší dívky
1. místo Hyšplerová Anna –Křešice, 2. místo Šmejkalová Aneta – Křešice, 3. místo Šponiarová Kateřina Taťána – Citoliby

Mladší chlapci
1. místo Vlček Jan – Lhenice, 2. místo Sazeček Zdeněk – Vědomice, 3. místo Hudec Jan – Křešice

Starší dívky
1. místo Opavová Tereza – Křešice , 2. místo Hudcová Klára - Křešice, 3.místo Špittová Nina – Křešice

Starší chlapci
1. místo Šmejkal Milan - Křešice, 2. místo Chochol Filip – Dolní Bukovsko, 3. místo Borl Lukáš – Citoliby

Dorost dívky
1. místo Landová Lada - Dolní Bukovsko, 2. místo Venčovská Barbora - Dolní Bukovsko, 3. místo Nagyová Nikola – Slavětín

Dorost dívky + ženy
1. místo Holá Nikola – Obora u Loun, 2. místo Petráková Sylva – Duchcov, 3. místo Benešová Denisa – Lhenice

Dorost chlapci + muži
1. místo Beneš Michal - Lhenice, 2. místo Morávek Jiří – Obora u Loun, 3. místo Kramarski Marek - Bílence

Pořadatele srdečně zvou příznivce požárního sportu ale i širokou veřejnost na závěrečné kolo druhého ročníku STIMAX CUPU, který se uskuteční 26.9.2015 na stadionu v Krupce od 10:00 hod.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


O putovní džbán v Krásném Dvoře

Publikováno 9.9.2015

Soutěž požárních družstev O putovní džbán okresního sdružení hasičů /OSH/v Lounech se konala v sobotu 5.9.2015 v pěkném prostředí koupaliště v Krásném Dvoře. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. První disciplínou byl požární útok, dle pravidel požárního sportu. Druhou disciplínou byl také požární útok, ale upravený. Útok se dělal na tři útočné proudy. Hadice se musely rozvinout z kotouče, a na každý proud čekalo překvapení. První proud musel na kolový žebřík zhruba do jeho jedné třetiny a odtud nastříkat vodu do terče. Druhý proud zase musel překonat schody z palet z nich se přesunout na valník a odtud taktéž nastříkat vodu do nástřikového terče. Opravdová lahůdka však čekala na třetí proud. Tři členové družstva se museli nalodit na připravený raft. Dva členové posádky pádlovali zhruba do poloviny bazénu, kde byl ukotven stojan a na něm stál plastový kbelík. Úkolem třetího člena posádky v raftu bylo tento kbelík srazit vodou z nataženého třetího proudu. Posádce pomáhal i čtvrtý člen družstva a to tím, že natahoval hadici ve směru plovoucí posádky. O vtipné a veselé situace fakt nebyla nouze. Není totiž vůbec jednoduché udržet raft v požadovaném směru. Tlak vody v hadici vykoná své.
Do Krásného Dvora se sjelo 11 družstev mužů a jedno družstvo žen. Počasí soutěžícím přálo a tak soutěžící i diváci strávili v areálu koupaliště krásné odpoledne.
Závěrem bych chtěl za všechny poděkovat SDH v Krásném Dvoře za skvěle připravenou i zvládnutou soutěž. Velké poděkování patří pánům Milošovi i Pavlovi Vaňoukovi a starostovi obce panu Zulikovi Vychytilovi.

Výsledky soutěže:
Kategorie ženy
1. místo - SDH Chlum – Ryšín

Kategorie muži
1.místo – SDH Obora u Loun, 2.místo SDH Podlesice a 3.místo EZOS Chomutov B.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


Hasiči z Obory slavili 110 let od svého založení

Publikováno 26.6.2015

Oslavy výročí založení začaly v Oboře již v pátek podvečer, kdy se konala slavnostní členská schůze. Zde nynější starosta sboru p. Petr Mikeš přítomné seznámil s činností sboru od jeho založení až po současnost. Neopomenul ani výčet úspěchů jak na úseku práce s mládeží, dorostu i soutěžních družstev které mají za sebou velice úspěšnou sezonu. Družstvo žen získalo v krajském kole druhé místo a družstvo mužů vyhrálo krajské kolo a bude náš kraj reprezentovat na MČR. Na jednání nechyběl starosta krajského sdružení dobrovolných hasičů p. Jiří Henc a krajský velitel Pavel Suchý, kteří u příležitosti 110. výročí založení sboru předali vyznamenání sboru a čestné uznání krajského sdružení hasičů. Dále byl vyznamenán p. Václav Kuchař a to titulem zasloužilý starosta, vyznamenán byl i pan Ketter, získal titul zasloužilý velitel. Medaile za zásluhy byla předána starostovi obce panu Jiřímu Markupovi za jeho podporu a práci pro sbor. Mezi vyznamenanými nechyběl nejstarší člen sboru jednaosmdesátiletý pan Petr Frajt, který obdržel medaili svatého Floriána. Jednání výroční členské schůze se dále zúčastnili za HZS PS Louny velitel npor. Ing. Robin Kastner, ředitel dopravní policie Louny npor. Bc. Jiří Král, starosta obce Jiří Markup a zástupci myslivecké společnosti Obora. V sobotu oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Oboře pokračovaly. Již před 12 hodinou se do obce začaly sjíždět hasičské vozy a to z doby minulé až po ty modernější, které jsou ve službách sousedních sborů s Počedělic, Černčic, Krásného Dvora a HZS Louny. U místní požární zbrojnice se začal řadit slavnostní průvod, který se úderem 13 hodiny vydal na slavnostní pochod obcí. V čele šel zasloužilý starosta sboru pan Kuchař následován vlajkovou četou. Dále průvod pokračoval kapelou, která svižně hrála do pochodu. Průvod patřil také mažoretkám, pochodujícím místním i okolním hasičům, průvod uzavírala historická i soudobá technika hasičů. Slavnostní průvod se vydal k místní zastávce autobusů, kde byl položen k pomníku věnec. Druhý věnec byl položen u pomníků před obecním úřadem. Zde jsou dva památníky. Jeden je vzpomínkou na oběti padlých za okupace a obětem 2. světové války. Druhý je vzpomínkou na předešlé členy sboru. I zde byl položen věnec a byla zahrána hymna. Poté se průvod dal do pohybu a směřoval obcí k řece, kde probíhala další část oslav. V areálu u řeky se konala výstava techniky, soutěžilo se v netradiční štafetě, nechyběla ukázka práce kolektivu mladých hasičů, hašení nejstarší hasičskou technikou SDH Obora a Počedělic. Oslavy zakončil kolem 22 hod. ohňostroj. Nechybělo vystoupení dechové hudby a mažoretek. Oslava přilákala hodně přátel hasičského sboru i diváků, kteří strávili příjemné odpoledne. Velké poděkování patří všem členům sboru dobrovolných hasičů v Oboře za jejich práci a do dalších let jim přejeme všechno jen dobré.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout zde


Souteže - Telce 2015

Publikováno 21.6.2015

Hasičské sportoviště v Telcích o uplynulém víkendu 13.6. – 14.6. 2015 opět ožilo. Již v pátek členové OSH Louny pod vedením Pavla Suchého připravovali hřiště, aby se zde v sobotu a v neděli mohly konat soutěže hasičů Ústeckého kraje. V sobotu ráno na sportoviště najela družstva mládeže, aby zde změřila své síly v krajském kole celostátní hry PLAMEN. Odpoledne se zde konala soutěž dorostenců. Jelikož soutěžících bylo hodně, a vzhledem k extrémně teplému počasí, se pořadatelům povedlo naplánovat plnění jednotlivých disciplín tak, aby probíhaly co nejrychleji a některé i souběžně s jinou disciplínou. To bylo možné jen díky tomu, že se soutěže zúčastnil dostatečný počet rozhodčích z celého krajského sdružení hasičů v Ústí nad Labem. Soutěžilo se v těchto disciplínách: požárním útoku, štafetě 4x 60m, požárním útoku s překážkami CTIF, štafetě CTIF, štafetě požárních dvojic. Mimo to proběhla i soutěž jednotlivců 100 m překážek. Vše proběhlo dle plánu a tak se v odpoledních hodinách po nástupu a slavnostním vyhodnocení výsledků soutěží mohla jednotlivá družstva rozjet do svých domovů.
Vlastně ihned začala příprava sportoviště na neděli. To se zde sjela družstva, která postoupila do krajského kola soutěže Požárního sportu. Zde jednotlivá družstva změřila své síly v soutěži 100m překážek, štafetě 4x 100 m, a požárním útoku. Náš okres zastupovali muži a ženy z SDH Obora.

Výsledky krajského kola Plamen:
1.místo Litoměřice, 2.místo Domoušice, 3.místo Lhenice
Výsledky dorostu – dorostenky:
1.místo SDH Duchcov
Výsledky dorostu – dorostenci:
1.místo SDH Duchcov
Výsledky dorost jednotlivci – dorostenky střední:
1.místo Opavová Tereza SDH Křešice, 2.místo Sojková Anna Marie SDH Údlice, 3. Místo Nováková Veronika SDH Božtěšice
Výsledky dorost jednotlivci – dorostenky starší:
1.místo Hůlková Tereza SDH Telnice, 2.místo Felletová Jana – Teplice, 3.místo Mysíková Tereza SDH Předonín
Výsledky dorost – dorostenci střední:
1.místo Richter Milan SDH Lhenice, 2.místo Suchý Lukáš SDH Božtěšice, 3.místo Pém Štěpán SDH Terezín
Výsledky dorost jednotlivci – dorostenci starší:
1.místo Jiří Morávek SDH Obora, 2.místo Kramarski Marek SDH Bílence, 3.místo Beneš Michal SDH Lhenice

Výsledky soutěže Požárního sportu:
Běh 100m překážek – ženy:
1.místo Čulíková Markéta z SDH Dřemčice, 2.místo Preisová Šárka SDH Dřemčice a 3.místo Čulíková Klára opět z SDH Dřemčice
Běh 100m překážek – muži:
1. místo Novák Pavel SDH Hrobce, 2.místo Rambousek Tomáš SDH Božtěšice a 3.místo Morávek Jiří SDH Obora

Výsledky krajského kola Požárního sportu
Kategorie ženy:
1.místo SDH Dřemčice, 2.místo SDH Obora a 3.místo SDH Mojžíř
Kategorie muži:
1.místo SDH Obora, 2.místo Božtěšice a 3.místo SDH Hrobce

Jak je patrno z výsledků soutěží, velice se dařilo zástupcům našeho okresu, kdy si muži z SDH Obora vybojovali postup na Mistrovství ČR, které se bude konat ve dnech 26. – 28.6. 2015 na městském stadionu v Trutnově. V kategorii Jednotlivců dorost obsadil 1. místo Jiří Morávek také z Obory. Tímto umístěním si vybojoval účast na MČR v dorostu, které se bude konat 8. – 12. července v Praze na Atletickém stadionu ASK Slavia Praha – EDEN.
Soutěž se konala za podpory Ústeckého kraje. Poděkování patří sponzorům a to firmě E-on, Hasičské vzájemné pojišťovně a Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Závěrem krajský starosta Jiří Henc poděkoval SDH Telce za zajištění stravování po oba dva dny, Městysu Peruc za zapůjčení hřiště a posečení trávy, všem, kteří se podíleli na samotné přípravě soutěže lajnování drah, navezení překážek, HZS v Žatci za přepravu překážek a dodávku vody, SDH Slavětín, Úherce a Peruc taktéž za dodávku vody, celé pracovní četě, rozhodčím a všem, kteří se ať přímo či nepřímo podíleli na přípravě a zdárném průběhu tak organizačně náročné akce.
Úplně závěrem starosta vyjádřit velký dík panu Pavlu Suchému a členům SDH Slavětín za jejich odvedenou práci a nasazení při zajištění soutěží.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z krajského kola hry Plamen dorost - Telce 2015 si můžete prohlédnout zde

Fotogalerii z krajského kola požárního sportu - Telce 2015 si můžete prohlédnout zde


Stimax Cup v Žatci

Publikováno 7.6.2015

Uplynulou sobotu 6.6.2015 se v Žatci na krásném Stadionu Mládí konalo druhé kolo seriálové hasičské soutěže Stimax Cup. Přípravy na závod vypukly už v pátek podvečer, kdy byly na stadiónu vyměřeny jednotlivé dráhy a rozmístěny jednotlivé překážky. Začátek sobotního závodu byl stanoven na 9.00 hodin a to slavnostním nástupem. Závodníky přivítali představitelé okresního sdružení hasičů pánové Pavel Vaňourek – vedoucí okresní rady mládeže a náměstek starosty OSH Louny Jaroslav Kosina. Za krajské sdružení hasičů to byl vedoucí krajské rady mládeže pan Jaroslav Feller a Mgr. Martina Crháková, za HZS Žatec plk. Ing. Pavel Antoš, ředitel územního odboru, zástupci sponzora a další hosté. Po nástupu se rozeběhl závod STIMAX CUP,který se skládá z dvou disciplín a to 60 a 100 metrů překážek, jedná se o závod jednotlivců, rozdělených do několika věkových kategorií. Celkem se závodu zúčastnilo 141 závodníků. V závodu běh na 60 metrů s překážkami: kategorie mladší žáci – dívky – od 6 do 11 let – 20 závodnic, mladší žáci – chlapci – od 6 do 11 let – 27 závodníků, starší žáci – dívky – od 11 do 15 let – 27 závodnic, starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let – 21 závodníků. Závod 100 m s překážkami: v kategorii dorost dívky – 13 – 16 let – 7 závodnic, dorost dívky + ženy – 17 – 20 let – 12 závodnic, dorost chlapci – 13 – 16 let – 8 závodníků a dorost chlapci + muži – 17 – 20 let – 19 závodníků. Celý závod se konal ve velmi horkém počasí a tak vedoucí kolektivů mladých hasičů dbali nato, aby závodníci měli dostatečný přísun tekutin.
Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií. V kategorii mladší dívky se na 1. místě umístila Hyšplerová Anna SDH Křešice, na 2. místě Šponiarová Kateřina Taťána SDH Cítoliby, 3. místo obsadila Šmejkalová Aneta opět z SDH Křešice. V kategorii mladší žáci se na 1. místě umístil Vlček Jan SDH Lhenice, 2. místo obsadil Hudec Jan SDH Křešice a na 3. místě se umístil Sazeček Zdeněk SDH Vědomice. Kategorie starší dívky: 1. místo Opavová Tereza SDH Křešice, 2. místo Hudcová Klára SDH Křešice. 3. místo Vohánková Nikola SDH Lhenice. V kategorii starší chlapci: 1. místo Šmejkal Milan SDH Křešice, 2. místo Loukota Jiří SDH Lhenice, 3.míto Dundr Radek SDH Vysoká Pec. Další kategorií byly dorostenky (13. – 16. let): 1. místo Landová Lada SDH Dolní Bukovsko, 2. místo Sas Anna SDH Lhenice a 3. místo Kubíková Kateřina SDH Lhenice. Kategorie dorost dívky + ženy (17. – 20. let): 1. místo Holá Nikola SDH Obora u Loun, 2. místo Petráková Sylva SDH Duchcov, 3. místo Erbenová Michaela SDH Duchcov. Kategorie dorostenci (13. – 16. let): 1. místo Richter Milan SDH Lhenice, 2. místo Pém Štěpán SDH Terezín, 3. místo Schüller Filip SDH Mojžíř. Závěrečnou kategorií byla kategorie dorost chlapci + muži (17. – 20. let): 1. místo Vlček Tomáš SDH Lhenice, 2. místo Morávek Jiří SDH Obora u Loun a 3. místo Mikuš Radek SDH Obora u Loun.
Celý seriál soutěže STIMAX CUP se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka. Počasí závodu přálo a tak závodníci, ale i hosté a fandové strávili v Žatci na Stadionu Mládí krásný sportovní den. Další kolo seriálu STIMAX CUP se bude konat v neděli 21.6.2015 na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Závěrem bychom chtěli poděkovat řediteli ZŠ Komenského alej v Žatci Mgr. Zdeňku Srpovi a správci Stadionu Mládí za jejich vstřícný přístup a pomoc při vytvoření zázemí při konání soutěže.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Okresní soutěž PS a dorostu

Publikováno 29.5.2015

V sobotu 23.5.2015 se v Telcích na hasičském sportovišti sešla družstva lounského okresu, která se věnují požárnímu sportu a postoupila z okrskových soutěží do kola okresního. Konala se zde okresní soutěž požárních družstev a dorostu. Družstva dorostu závodila ve třech disciplínách a to v dvojboji, 100 metrů překážek a závěrečnou disciplínou byly testy. Souběžně s dorostem změřily své síly i družstva v okresním kole soutěže požárních družstev. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Štafetě 4x100metrů s překážkami, štafetě 100 metrů jednotlivců a požárním útoku.
V kategorii dorostu jednotlivců se celkem zúčastnilo 27 závodníků. V kategorii chlapců obsadili první tři místa závodníci z Obory. Na 1. místě se umístil Mikuš Radek. Na 2. místě Řezníček Jan a 3. místo obsadil Morávek Jiří. Ve stejné disciplíně ale kategorii dívek se na 1. místě umístila Rybková Pavla SDH Citoliby, 2. místo obsadila Karpíšková Michaela SDH Domoušice a třetí místo připadlo Horové Anetě z SDH Libočany.
V kategorii požárního sportu mužů a žen se všechny docílené body ze všech disciplín sečtou a vznikne konečné pořadí družstev. Nejlépe se dařilo soutěžícím ze sboru dobrovolných hasičů SDH Obora. Závěrečné výsledky soutěže okresního kola požární soutěže jsou následující. 1. místo patří družstvu z SDH Obora, 2. místo SDH Slavětín, 3. místo SDH Lubenec a 4. místo obsadilo družstvo z SDH Libočany. V kategorii žen soutěžilo pouze jediné družstvo a to družstvo žen z Obory. Budeme držet palce družstvu mužů i žen z Obory ať se jim daří i na krajské soutěži na kterou si zajistili svými výkony postup.
Počasí soutěži přálo a tak soutěžící ale i fandové strávili v Telcích pěkné dopoledne. Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Telce za zajištění občerstvení, pánům Suchému Pavlovi, Vaňourkovi Milošovi, Bažantu Davidovi, Kosinovi Jaroslavovi a Machovi Lukášovi za celodenní páteční přípravu hřiště. Poděkování patří všem soutěžícím a návštěvníkům, kteří přijeli fandit a všem rozhodčím za bezchybné zajištění průběhu závodu.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Okresní kolo hry Plamen

Publikováno 21.5.2015

O minulém víkendu 15. – 16.5.2015 si dali v Domoušicích dostaveníčko mladí hasiči (MH)z Lounského okresu. Konalo se zde okresní kolo celostátní hry mladých hasičů Plamen. Družstva přijížděla již v pátek k večeru a tak v okolí fotbalového areálu v Domoušicích vyrostlo stanové městečko. Přestože noci byly ještě chladné, přes den počasí soutěžícím opravdu přálo. Soutěžit se začalo hned po sobotní snídani. Družstva MH změřila své síly a dovednost ve štafetě 4x60 metrů, štafetě dvojic, 400 metrů štafetě CTIF a útok CTIF. Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno pro královnu hasičského sportu a tou je požární útok. Každé z družstev mělo dva pokusy k předvedení svého výkonu. Tak jak to bývá u všech sportovních disciplín i soutěže mladých hasičů mají svá pravidla, na která dohlížejí rozhodčí. Velmi hezké bylo vystoupení Citolibské přípravky, kde i ty nejmenší dětičky předvedly své výkony v plnění některých hasičských disciplín. Říká se, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. To je sice pravda, ale každé z družstev bojovalo o co nejlepší umístění. A tak i tento závod má své vítěze. V kategorii mladších žáků soutěžila tři družstva, která se v soutěži Plamen 2015 umístila následovně. 1. místo vybojovali domácí domoušičtí, 2. místo vybojovali mladí hasiči z Cítolib a 3. místo obsadilo družstvo z Vroutku. V kategorii starší žáci soutěžilo celkem 11 družstev mladých hasičů. 1. místo patřilo opět domácímu družstvu z Domoušic, na 2. místě skončilo družstvo Cítolib a 3. místo obsadilo družstvo ze Slavětína. Jak je vidět z výsledků, velice se dařilo družstvům mladých hasičů z Domoušic, která obsadila první místa v obou kategoriích a tak budou po zásluze reprezentovat náš okres na krajské soutěži Plamenu 2015. Soutěžní víkend se opravdu vydařil. Nutno poděkovat celému sboru dobrovolných hasičů a obecnímu úřadu v Domoušicích za vzorné a bezchybné zajištění celého průběhu sportovního klání. Soutěž byla zakončena slavnostním nástupem, kde byly vyhlášeny výsledky, předány diplomy, poháry a hodnotné ceny. Se soutěžícími se rozloučili, Jiří Henc – starosta okresního a krajského sdružení hasičů, Jaroslav Kosina – hlavní rozhodčí, Pavel Vaňourek – vedoucí komise mládeže při OSH Louny, starosta obce Domoušice p. Zdeněk Kutner a starosta místního SDH p. Pavel Schovanec. Poté se již všichni rozjeli do svých domovů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem vedoucím kolektivů mladých hasičů za jejich nezjištnou práci s mládeží a samozřejmě všem rozhodčím

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Tohatsu Fire Cup

Publikováno 15.5.2015

Druhý závod seriálu soutěže Tohatsu Cupu ústeckého kraje se konal v neděli 10.5.2015 v Bechlíně na Litoměřicku. Opět se soutěžilo ve dvou kategoriích. V kategorii I. soutěžilo 8 družstev a v kategorii II. devět družstev. Celkem se tedy druhého kola zúčastnilo 17 družstev.
Tohatsu Cup ústeckého kraje je soutěž v požárním sportu. Konkrétně se jedná o královskou disciplínu, tedy požární útok. Každé družstvo má jen jeden pokus k provedení útoku. Proto zde velice záleží na bezchybné souhře celého družstva. Lidé však nejsou stroje a tak se občas nějaká chybička vloudí. Čas je však neúprosný a měří všem stejně rychle. Každý nemůže vyhrát, ale strávit příjemné dopoledne požárním sportem, vzájemně se poznávat s kolegy jiných okresů a s jejich technikou sportu je také dobré. A komu se dařilo v druhém kole etapového závodu? V kategorii I. si vybojovalo první místo družstvo dobrovolných hasičů z Bechlína 1., druhé místo obsadili hasiči Háje A, na třetím místě se umístilo družstvo z Lhenic. I kategorie II. měla svého vítěze a to družstvo SDH z našeho okresu a to ze Slavětína. Na druhé místo se probojoval další zástupce našeho okresu, družstvo SDH Vroutek. Třetí místo obsadilo domácí družstvo SDH Bechlín 2.
Držíme palce zástupcům našeho okresu, ať se jim i nadále v soutěži daří. Další tedy třetí kolo seriálu soutěže Tohatsu Cup se uskuteční 7.6.2015 v mosteckém okrese v Lomu.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Soutěž mladých hasičů v Košticích

Publikováno 15.5.2015

V sobotu 9.5.2015 si dali dostaveníčko v Košticích mladí hasiči. Konala se zde soutěž MH o pohár ÚO Koštic. Družstva MH změřila své síly hned ve třech disciplínách. První disciplína byla štafeta CTIF, následovala štafeta požárních dvojic a závěrečnou disciplínou byl požární útok. Závodu se zúčastnilo celkem 10 kolektivů mladých hasičů z lounského okresu a to MH z Obory, Podbořan, Slavětína, Koštic, Vroutku, Citolib A a B, Lenešic, Domoušic a Černčic.
I závody mladých hasičů mají svá pravidla na které dohlížejí školení rozhodčí. Po skončení závodů se sečetly výsledky a soutěžící družstva se při nástupu dozvěděla svá umístění. Jako první se umístilo družstvo mladých hasičů z SDH Domoušice, druhé bylo družstvo z Citoliby A a třetí místo vybojovali mladí hasiči z Podbořan. Počasí přálo a tak soutěžící strávili hezký den v Košticích. Poděkování patří všem kteří se soutěže zúčastnili, rozhodčím, koštickým hasičům za přípravu a zajištění občerstvení, OSH za zajištění soutěže a v neposlední řadě všem dětem a vedoucím kolektivů mladých hasičů za účast.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Okrsková soutěž okrsku Postoloprty

Publikováno 12.5.2015

Za krásného počasí se konala v sobotu 9.5.2015 soutěž v požárním sportu okrsku Postoloprty. Soutěžilo se na vzorně připraveném hřišti v Libočanech. Sjela se sem čtyři družstva a to Postoloprty, Libočany, Žíželice a Dobroměřice. Změřila své síly v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami a požárním útoku. Hlavní rozhodčí soutěže byl p. R. Sádovský, starosta SDH Libočan a velitel soutěže pan J. Sailer, velitel SDH Dobroměřice a oksku.
Soutěž proběhla dle platných směrnic požárního sportu v přátelském a pohodovém duchu. První se umístili a postup na okresní kolo si zajistili hasiči z Postoloprt, druhé místo obsadili domácí hasiči z Libočan a také postupují do okresního kola. Třetí místo vybojovali hasiči z Dobroměřic a čtvrtá příčka připadla družstvu ze Žíželic. Není důležité vždy zvítězit ale zúčastnit se, poznat své kolegy z blízkých sborů a navázat vzájemnou spolupráci mezi sbory dobrovolných hasičů.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Tohatsu Fire Cup

Publikováno 8.5.2015

Tak, jako každým rokem, i letos odstartoval seriál postupové soutěže Tohatsu Fire Cup v Ústeckém kraji. První kolo této soutěže odstartovalo 2.5.2015 na krásném fotbalovém hřišti ve Vroutku. Proč zrovna Tohatsu Cup? Jedná se o japonskou firmu, která vyrábí přenosné požární stříkačky Tohatsu. Tato firma má obchodní zastoupení i v naší republice. Slovo dalo slovo a vznikla hasičská soutěž, kde se provádí požární útok a to pomocí zmiňované PPS Tohatsu. Jedná se o celý seriál soutěží pořádaných v každém okrese našeho kraje. Každý samostatný závod má své vítěze a ceny. Vítěz závěrečného kola Tohatcu Fire Cupu však získává velmi hodnotnou cenu a tou je právě zmiňovaná přenosná požární stříkačka Tohatsu, ve finanční hodnotě přesahující částku 200 000 Kč. Myslím si, že se jedná o velmi lákavou cenu, o kterou stojí zato se „poprat“.
Oproti loňskému roku došlo ke změně a to ve věkové kategorii. Nově jsou dvě věkové kategorie, a to kategorie do 30 let a druhá nad 30 let. Sobotního závodu ve městě Vroutku se zúčastnilo celkem 15 družstev v obou kategoriích. Závodníky přivítal starosta okresního sdružení hasičů v Lounech a starosta krajského sdružení hasičů Ústí nad Labem v jedné osobě p. Jiří Henc, okresní velitel p. Pavel Suchý, starosta SDH Vroutek p. Dušan Přibík a starosta města Vroutek p. Jaroslav Kubelka. Záštitu nad celým seriálem soutěže Tohatsu fire capu převzal hejtman Ústeckého kraje p. Oldřich Bubeníček. V prvé kategorii 3.místo obsadili hasiči z Háje A., 2. místo Háje B. a 1. místo vybojovali hasiči z Lhenic. V druhé kategorii 3. místo obsadili hasiči z Telnic, 2.místo zástupci našeho okresu domácí Vroutečtí hasiči a 1. příčku obsadili opět hasiči z našeho okresu a to z SDH Slavětín. Další kolo závodu Tohatsu Fire Cupu se uskuteční 10.5.2015 v okresu Litoměřice – Bechlín.


Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celé soutěže si můžete prohlédnout zde


Seminář prevence 2015

Publikováno 7.4.2015

Tak jako každým rokem, i letos uspořádala OOR při OHS Louny seminář prevence. Seminář se uskutečnil v zasedací místnosti HZS PS Louny v sobotu 4.4.2015. Byl zaměřen na tato témata:


   1. Požární ochrana v obcích
   2. Zdroje požární vody v obcích
   3. Základní povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany
   4. Základní znalosti z ochrany obyvatelstva
   5. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paolv

Přednášející p. Jaroslav Kosina, p. Lukáš Job a por. Ing. Ivo Švarc byol na přednášku velmi dobře připraveni a jejich výklad byl záživný, o čemž svědčily dotazy z řad školených .Přednáška byla doplněna i obrazovou výukou. Semináře se zůčastnilo 19 oldí z SDH lounského okresu a to: Cítoolby, Veltěže, Žatec, Krásný Dvůr, Opočno, Touchovice, Vinařice, Dobroměřice, olbočany, Domoušice a zástupci SDH Most.
Závěrem semináře byla možnost složení předepsané zkoušky na získání odbornosti preventiva SDH II. a III. třídy. Tuto možnost využilo celkem třináct členů SDH, osm získalo odbornost preventisty III. třídy a pět odbornost II. třídy.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem přednášejícím a všem, kteří se semináře zúčastniol. Poděkování patří také HZS PS Louhy za zapůjčení zasedací místnosti.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celého jednání si můžete prohlédnout zde


Společné zasedání Výkonného výboru a odborných rad OSH Louny 2014

Pubolkováno 21.12.2014

Společné zasedání výkonného výboru okresního sdružení dobrovolných hasičů (VV OSH) a odborných rad (OR) se uskutečnilo v sobotu 13.12.2014 v požární zbrojnici v Krásném Dvoře. Jednání zahájil starosta okresního a krajského sdružení v jedné osobě p. Jiří Henc. Přivítal všechny přítomné včetně hostů, kterými byol páni Václav Aubrecht, veoltel PS v Lounech npor. Ing. Robin Kastner, ředitel ÚO HZS Žatec plk. Ing. Pavel Antoš, zastupitel KÚ Ústí nad Labem p. Václav Beneš, starosta Krásného Dvora p. Zuolko Vychytil a bývalý starosta Krásného Dvora p. František Kuna. Poté VV OSH odhlasováním schváoll program schůze. Na řadu tak přišly zprávy jednotolvých vedoucí OR. Jako první vystoupil ze svojí zprávou vedoucí OR veoltelů p. Pavel Suchý, následovala zpráva vedoucího OR mládeže p. Pavla Vaňourka. Poté vystoupil se svojí zprávou vedoucí OR prevence a ochrany obyvatelstva p. Jaroslav Kosina. Zazněla i zpráva předsedy revizní a kontrolní komise p. Jaroslava Péma, který konstatoval, že v hospodaření OSH nebyly shledány žádné závady a nedostatky. Závěr patřil panu Václavu Šlechtovi, vedoucímu aktivu zasloužilých hasičů. Ve zprávách jednotolvých odborný rad zaznělo zhodnocení celoroční činnosti OR a byly představeny plány práce na rok nadcházející 2015. Poté se p. Jiří Henc ujal slova a zhodnotil práci OSH a OR, okrsků a všech sborů v lounském okrese. Dále poukázal na velmi vynikající spolupráci okresního sdružení hasičů a hasičského záchranného sboru /HZS/ v čele s ředitelem ÚO Žatec plk. Ing. Pavlem Antošem a veoltelem požární stanice /PS/ Louny p. npor. Ing. Robinem Kastnerem. Poděkování patřilo také KÚ panu hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi a všem zastupitelům za výraznou pomoc a podporu dobrovolným hasičům. V neposlední řadě zaznělo poděkování Hasičské vzájemné pojišťovně za finanční podporu. Následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesl starosta OSH p. Henc. Poté zaznělo někoolk organizačních připomínek k zajištění výročních valných hromad a voleb. Příští rok je volebním rokem a tak se budou voolt noví funkcionáři na všech úrovních. Na řadu přišlo ocenění členů odborných rad a výkonného výboru. Následovalo předání daru plk. Ing. Pavlu Antošovi, řediteol ÚO HZS v Žatci k jeho nadcházejícímu životnímu jubileu. V závěru vystoupiol hosté s poděkováním všem dobrovolným hasičům za jejich práci a nasazení, popřáol všem veselé a koldné Vánoce a hodně zdaru v roce nadcházejícím. Zastupitel KÚ p. Václav Beneš se též připojil s poděkováním za odvedenou práci dobrovolných hasičů. Zmínil podporu KÚ a přislíbil, že tato pomoc bude pokračovat i nadcházejícím roce, dále tlumočil poděkování a přání veselých vánočních svátků a pevného zdraví do nového roku panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Poté se ujal slova plk.Ing. Pavel Antoš ředitel ÚO HZS v Žatci, ve svém vystoupení kladně hodnotil spolupráci jednotek SDH a OSH. Tato spolupráce je velmi prospěšná a vítaná oběma stranami a i do budoucna bude pokračovat. V závěru svého vystoupení poděkoval a popřál všem krásné a koldné prožití svátků vánočních a pevné zdraví a úspěchu v roce nadcházejícím. Poslední vystoupení patřilo starostovi OSH p. Jiřimu Hencovi, ve svém vystoupení poděkoval všem hasičům za jejich práci a nasazení. Popřál jim a jejich rodinám koldné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho úspěchů a vše dobré v novém roce 2015. Poděkoval také přítomným hostům za jejich podporu hasičům a za účast na jednání. Úplným závěrem jednání bylo odhlasování usnesení z jednání členy VV OSH. Po oficiální části následoval oběd a posezení v krásném sále požární zbrojnice hasičů v Krásném Dvoře. OSH tímto veolce děkuje všem hasičům a hasičkám z Krásného Dvora za perfektní zajištění akce a za bezvadný servis po dobu celého jednání. Poděkování patří i OÚ Krásného Dvora za podporu a umožnění pořádání tohoto jednání. Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celého jednání si můžete prohlédnout zde


Sněm představitelů SDH lounského okresu 2014

Pubolkováno 10.12.2014

V sobotu 15.11.2014 se na požární stanici v Lounech konal sněm představitelů sboru dobrovolných hasičů lounského okresu. Sešol se zde představitelé téměř všech sborů.
Všechny zúčastněné přivítal starosta okresního a krajského sdružení hasičů pan Jiří Henc. Přítomné seznámil s programem jednání a nechal o něm hlasovat, program byl jednohlasně schválen. Dále proběhla volba pracovních komisí. Následovala zpráva starosty OSH p. Hence o činnosti SDH za uplynulé období od 1.1.2014, doplněna zprávou o hospodaření. Poté přednesol své zprávy o činnosti vedoucí jednotolvých rad, které při OSH pracují. Pan Pavel Suchý přednesl zprávu za radu veoltelů, pan Jaroslav Kosina za radu prevence, pan Václav Šlechta za zasloužilé hasiče. Za radu mládeže přednesl zprávu pan Henc a to z důvodu, že vedoucí této rady pan Pavel Vaňourek byl pracovně zaneprázdněn a nemohl se jednání sněmu zúčastnit. Jednání se zúčastniol i hosté a to za HZS Louny územní odbor Žatec veoltel mjr. Ing. Pavel Bém, veoltel PS Louny npor. Ing. Robin Kastner, náměstek starosty KSH Pavel Veselý a čestný starosta OSH pan Jaroslav Pém. Závěrem poděkoval pan Henc a pan mjr. Bc. Pavel Bém všem přítomným za jejich práci a popřál jim krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Fotogalerii z celého jednání si můžete prohlédnout zde


TOHATSU FIRE CUP - Ústí nad Labem

Pubolkováno 12.10.2014

Dne 27.9.2014 se uskutečnil další závod ze seriálu Tohatsu Fire Cup.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

TOHATSU FIRE CUP - Lom u Mostu

Pubolkováno 26.9.2014

Dne 21.9.2014 se uskutečnil další závod ze seriálu Tohatsu Fire Cup.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

Mladí hasiči závodiol v Telcích

Pubolkováno 18.8.2014

Mladí hasiči závodiol v Telcích V sobotu 16. srpna 2014 se sešol mladí hasiči na hřišti v Telcích, kde pro ně Okresní sdružení hasičů v Lounech spolu s hasiči ze Slavětína, připravilo závody v běhu na 60m překážek. Zúčastnilo se bohužel jenom 35 závodníků ve čtyřech kategoriích. Některé závodníky odradilo sychravé počasí a někteří si užívaol dovolenou s rodiči. I tak závody proběhly v důstojném prostředí a na velmi pěkně připraveném hřišti. Přítomní závodníci, jejich doprovod i diváci si užiol krásné sobotní dopoledne. Všichni měol možnost se občerstvit dle vlastního výběru za stravenku, kterou všem poskytlo OSH Louny. O občerstvení se postaraol hasiči z Telec, připraviol dobrou sekanou z udírny, párky a klobásy.
Na velmi pěkné a hodnotné ceny dosáhol ve svých kategoriích tito sportovci: v kategorii mladší dívky třetí místo obsadila Kateřina Šponiarová z Cítoolb, druhá byla Klára Tušinská ze Lhenic a vyhrála Kateřina Kubíková také ze Lhenic.
V kategorii mladší chlapci byl třetí Daniel Vrba z Cítoolb, druhý Jan Vlček ze Lhenic a pro první cenu si přišel Fiolp Šípek z Nekmíře.
V kategorii starší dívky byla třetí Nikola Nagyová ze Slavětína, druhá Jana Capoušková ze Lhenic a vyhrála Nikola Vohánková také ze Lhenic.
Kategorie starší chlapci byla soubojem hasičů z Cítoolb a Lhenic. Ceny si rozděolol takto: třetí byl Kamil Karban ze Lhenic, druhý Jakub Mrvík z Cítoolb a vyhrál Milan Richter ze Lhenic.
Všichni přítomní se rozešol s pocitem krásně prožitého dopoledne a shodol se na tom, že se už těší na další závod, který se bude konat na tomto hřišti, a to 14. září 2014. Bude to také závod v běhu na 60 a 100 metrů překážek, zařazený do seriálu závodů Ústeckého kraje nazvaného Ctimax.
Poděkování patří OSH Louny, v čele se starostou panem Hencem, za finanční podporu a pomoc při organizaci, dále všem rozhodčím, a to v čele s panem Zdeňkem Pazderou, teleckým hasičům za vytvoření kvaoltního zázemí, slavětínským hasičům za organizaci a technické zajištění závodu, žateckým záchranářům za odborný zdravotní dozor, peruckému úřadu městyse za přípravu hřiště a v neposlední řadě Ústeckému kraji, za jehož finanční podpory se tato akce mohla konat.
Na závěr zvu všechny příznivce do Telec na závod Ctimaxu, který se bude konat v neděol 14. září 2014.

Za OSH Louny
Pavel Suchý

Foto Foto

TOHATSU FIRE CUP - Háj u Duchcova

Pubolkováno 5.8.2014

Dne 3.8.2014 se uskutečnil další závod ze seriálu Tohatsu Fire Cup.

Foto Foto Foto Foto

Slavětín opět ožil hasiči

Pubolkováno 8.7.2014

V sobotu 5. července 2014 se do Slavětína sjeol hasiči, aby tak společně změřiol síly v požárním sportu a připomněol si rovněž památku bývalého veoltele Stanislava Kučery. Tyto závody se pořádají jako jeho memoriál již po čtrnácté.
Ráno v devět hodin, sice za mírného deště, začaly závody mladých hasičů. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Na start se postavilo celkem sedm družstev. Po první disciplíně vedly děti ze Slavětína, ale toto prvenství si v útocích nechaly vzít od sousedů z Veltěž, když měly stejný počet bodů a o prvenství rozhodl lepší čas v útoku. I tak to byl pro slavětínské mladé hasiče úspěch, ze  kterého měol obrovskou radost. Třetí místo obsadily děti z Radonic.
Odpoledne ve 13.00 hod., už za slunečného počasí, zahájiol závody dospělí hasiči - muži i ženy. Mužských družstev se zúčastnilo šest a ženských tři. Závodilo se v požárním útoku na dva pokusy. V mužské kategorii první místo obsadiol domácí slavětínští borci, druhé místo hasiči z Chraberců a třetí z Obory. Ženy si ve své kategorii ceny rozděolly následovně: první Slavětín, druhé místo děvčata z Obory a třetí místo obsadila děvčata z Touchovic.
Na závěrečném nástupu byly rozděleny ceny. Starosta SDH Slavětín všem poděkoval za účast a všichni se shodol, že se už těší na další ročník tohoto závodu.
Poděkování patří i všem hasičům Slavětína, kteří se zasloužiol o přípravu a průběh závodu, Úřadu městyse Slavětína za podporu, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, za jehož finanční podpory se tato akce konala, slavětínským fotbaolstům za zapůjčení hřiště a prostor pro konání závodů a všem divákům a fanouškům, kteří vytvořiol krásnou atmosféru a přispěol tak k hodnotným výkonům soutěžících.
Požárnímu sportu zdar.

Za OSH Louny
Pavel Suchý

Níže si pak můžete prohlédnout pár fotek z celého dne.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto

Okresní kolo požárního sportu

Pubolkováno 21.5.2014

V neděol 18.5.2014 se konalo v Podbořanech okresní kolo požárního sportu lounského okresu mužů a žen. Na velmi pěkně připraveném stadionu se sešlo šest družstev, a to tři družstva žen a tři mužů. Byla to družstva žen i mužů z Lubence, Obory a Slavětína. Ve velmi nepříznivém počasí byla po dohodě hlavního rozhodčího a vedoucích družstev zvolena mokrá varianta a to jeden pokus v požárním útoku, který rozhodl o postupujícím družstvu na krajské kolo PS do Krupky, které se bude konat 15.6.2014. V kategorii žen si postup vybojovaly ženy z Obory, druhé byly ženy z Lubence a třetí slavětínské ženy. V kategorii muži si postup vybojovaol muži ze Slavětína, druzí byol muži z Lubence a třetí z Obory. Postupujícím družstvům přeji hodně úspěchů v krajském kole, kde se s nimi těším na shledání.
Ještě jednou touto cestou děkuji hasičům kryrského okrsku v čele s hasiči z Podbořan, kteří připraviol velmi pěkně hřiště, městu Podbořany v čele s panem starostou města, za veškerou podporu, dále i všem rozhodčím a všem členům družstev, kteří i za těchto nepříznivých podmínek nastoupiol k závodu a předvedol své umění za cenu nebezpečí a možnosti zranění.

Za OSH Louny
Pavel Suchý


1. závod TOHATSU Fire Cup - Telce

Pubolkováno 1.5.2014

V neděol 27. 4. 2014 se konal první závod ze seriálu Tohatsu v Telcích za účasti 11 družstev.
Výsledky si můžete prohlédnout zde.

Níže si pak můžete prohlédnout pár fotek z celého dne.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

Branný závod - Slavětín

Pubolkováno 1.5.2014

V sobotu 26. 4. 2014 se konal ve Slavětíně třetí ročník branného závodu. Za velmi pěkného počasí se zúčastnilo 17 družstev hasičů i nehasičů. Během celého dne vyhrávala kapela a místní pohostinství se velmi zodpovědně postaralo i o žaludky přítomných. Celý závod absolvoval i starosta KSH pan Henc a umístil se se svými kolegy na krásném čtvrtém místě. První cenu - jehně - vyhrálo družstvo chlapců ze Slavětína.
Děkuji tímto všem zúčastněným za disciplínu při závodě, rozhodčím za objektivní a přesné rozhodování a slavětínským hasičům za zorganizování tohoto krásného závodu. Všem se akce velmi líbila a všichni se shodol, že se už těší na další ročník.

Níže si pak můžete prohlédnout pár fotek z celého dne.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

Spolupráce mezi českými a polskými hasiči

Pubolkováno 8.4.2014; Zdroj: www.dh.cz


V závěru minulého týdne přijeol do Ústeckého kraje zástupci organizací polských dobrovolných hasičů, aby navázaol spolupráci se svými kolegy. Členy polské delegace přijal také hejtman Oldřich Bubeníček.
Nejvyšší představitel kraje ocenil práci našich i polských členů dobrovolných hasičských jednotek i jejich rozvíjející se kontakty s profesionálními hasiči, kteří jsou významnou a spoleholvou součástí Integrovaného záchranného systému. Vedoucím skupiny z Polské repubolky byl Edward Fedko, prezident Zemského odboru Dobrovolných hasičů unie Polské repubolky. Další členové delegace byol z Lubuszu.
Hlavním tématem jednání bylo vedle navázání nových kontaktů a spolupráce možnost budoucího zapojení do evropských projektů a čerpání finančních prostředků na vybavení a techniku dobrovolných hasičů. Setkání na krajském úřadu byol přítomni rovněž Martin Láníček, náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Jiří Henc, starosta krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a další dobrovolní hasiči z Ústeckého kraje.
Členové polské delegace si také prohlédol požární stanice v Ústí nad Labem a v Petrovicích. Jejich setkání s hejtmanem i další program v Ústeckém kraji zorganizovaol zaměstnanci z pracoviště krizového řízení odboru kancelář hejtmana.


Školení rozhodčích požárního sportu

Pubolkováno 4.4.2014


V sobotu 8.3.2014 se konalo v Lounech na stanici HZS, tak jako každý rok, školení rozhodčích požárního sportu. Tohoto školení se zúčastnilo 16 rozhodčích Lounského okresu a 7 z okresu Most. Tuto akci zahájil vedoucí odborné rady veoltelů pan Suchý. Přivítal všechny přítomné, zvlášť pana Hančara, který se zhostil hlavní části přednášky. Přednášku měl velmi pěkně připravenou a všichni přítomní si jednak osvěžiol základní pravidla a směrnice hasičských sportovních soutěží, ale zároveň se i seznámiol s novinkami a novými výklady pravidel PS. V neposlední řadě pak přidal mnoho praktických zkušeností z jeho bohaté kariéry rozhodčího domácích i zahraničních soutěží.
Dále si přítomní rozhodčí vyměniol zkušenosti z rozhodování soutěží a upřesniol posuzování sporných situací. Pan Suchý všechny seznámil s nutností dodržování "Směrnic hasičských sportovních soutěží" a kladl důraz na zařazení všech akcí do plánu práce jednotolvých organizací. Rozhodčí seznámil s plánem soutěží Lounského okresu a požádal o pomoc při jejich rozhodování a při rozhodování soutěží mladých hasičů.
Poté rozhodčí, kterým končila platnost průkazu, napsaol testy a potvrdiol tak svoji odbornost na dalších pět let. Bylo jich 5 z Loun, 2 z Mostu a 1 nový rozhodčí také z Mostu.
Na závěr pan Suchý poděkoval panu Hančarovi za velmi pěknou přednášku, všem přítomným za kázeň a popřál všem do další sezóny, která je už za dveřmi, mnoho zdaru v činnosti rozhodčích.

Za OSH Louny
Pavel Suchý